Adana Antalya Otobüs Bileti

Adana Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

 

Yılboyu açık kalan tesislerden özellikle oteller çoğunlukla Antalya kentinde bulunmakta ve kış aylarında tatil turizminden çok iş turizmi amacıyla kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle, kışın açık olan tesislerin sayısı yüksek görünmekle birlikte, bunun dış turizmle ilişkisi sınırlıdır. Antalya ili’nde bulunan (turistik belgeli ve belgesiz) otel ve motellerin yatak sayılarına göre dağılımında bunların büyük bölümünün küçük çaplı tesisler olduğu görülmektedir.

Adana Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

il’de turistik tesislerin bulunduğu başlıca yerleşim merkezleri, Antalya kenti, Alanya, Kemer ve Side’dir. il’deki toplam yatak sayısının %50’den fazlası Alanya’da, %20 dolayı Merkez’de, %15’ten fazlası Kemer’de ve %5’i Side’dedir. Tesislerin bulunduğu başlıca merkezler arasında Alanya yatak sayısının fazlalığı ile dikkati çekmektedir. Bunun nedeni büyük otellerin çokluğundan ziyade motellerin ve özellikle pansiyonculuğun yaygın oluşudur. Kıyı şeridinin dışında kalan alanlar, zengin orman bölgeleri ve karlı dağları ile turizme çok elverişli olmalarına karşın, henüz hiçbir turistik tesise sahip değildir. Kıyı şeridinde doğal ve tarihsel zenginlikleri ile ün yapan Kaş, Finike gibi merkezlerin henüz turizme geniş ölçüde açılmamış oluşu da dikkat çekicidir. Antalya-Alanya yolunda bir tek mokamp vardır. 1 Nisan’dan 15 Ekim’e değin açık kalmaktadır. 27.660 m2 arazi üzerine kurulmuştur. 600 kişi kapasitelidir. 150 çadır, 250 araba ya da karavan alabilmektedir. Yıllık doluluk oranı %40-45’dir. Bu oran haziran-eylül arasında %80-85’e, bazen %90’a kadar yükselmektedir. Antalya’da oteller dışında turistik lokanta yoktur. Turistik tesislerin bünyesinde ise 17 turistik lokanta vardır. Antalya’nın Akdeniz’deki Bazı Turizm Merkezleri ile Karşılaştırılması: Antalya ili 1981’de Türkiye’nin dış turizm açısından önde gelen bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Ancak, Antalya Akdeniz’deki komşu bazı turizm merkezleri ile kıyaslandığında, turizmin görece geriliği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Adana’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Adana Antalya Seferleri
Adana Antalya Otobüs Firmaları