Adıyaman Ankara Otobüs Bileti

Adıyaman Ankara otobüs bileti fiyatları ve Adıyaman Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.

Arslanhane camisinin bütün iç mimarisi ve muhteşem mihrabı yanında, camiin ahşap minberi ağaç oymacılığı bakımından Ankara camileri içindeki en güzel üç minberden bir tanesidir, iç kaledeki Alâaddin Camii minberi ve Ahi Elvan Camii minberi ile çok yakın benzerliği bulunan Arslanhane Camii minberinin bir de kitabesi bulunması büyük önem taşımaktadır. Geometrik geçmeler halinde yapılmış minberde kıvrık dal ve yaprak motifleri oyularak bütün yüzey süslenmiştir. Yıldız, üçgen beşgen ve sekizgen şekillerde yapılmış küçük geçmeler, merdiven altında büyük bir üçg,en pano meydana getirmektedir. Gerek merdiven ve gerek hutbe mahallinin altı iki sıralı bordürlerle panolara ayrılmaktadır. Minberin en altındaki bir sıra kemerin iç yüzeyi arabesklerle süslenmiştir. Giriş kapısı çok küçük ve dilimli kemerlidir. Köşelerde içleri balık pulu motifleri ile süslü iki sütunçe bulunmaktadır. Rumi ve palmetlerle süslü kemer köşe dolguları üzerinde, üst üste iki kitabesi bulunmaktadır ki burada minberin Ebu Bekir oğlu Mehmet tarafından 689 H. (1290) da yapılmış olduğu yazılmıştır. Hutbe yerinin altında sivri nal kemerli küçük bir kapı bulunmaktadır ki bu kısım minber altında dolap olarak kullanılmaktadır.

 

Adıyaman Ankara otobüs bileti fiyatları

K İ T A B E S İ
1 — Ummire’l-Cami’i’l-Mubârek fi eyyimi’s-Suttâni’l-Azam Gıyâşü’d-Dünyâ ve’d-Din Ebİ’l-feth Mesüd bin Keykâvus – Hailede’Mâhu Sultanehu
2 — Bitevfikı Rabbi’i-Enami’î-Ehevân şâhibi’l-fütüvveti ve’l-Mürüvvet —Medde T-lâhu ^ömrühumâ — fi şuhüri seneti tisça ve şemânine ve sitte Mie.
3 — Hilisan li’l-lâhi Te’âli ve taleben ‘kner-dâtihi takabbslaT-lâhu minhümi’l-Haseniti ve yetecâveze ‘anhüma’s-Seyyilt.
TÜRKÇESİ : Din ve dünyanın imdatçısı Keykâvus oğlu Sultan Ebülfeth Mesud (cümle mahlükatt doğru yola sevkeden Tanrı sultanlığını ebedi kılsın) saltanatı günlerinde fütüvvet ve mürüvvet sahiplerinden iki kardeş Tanrının rızasını dilemek için bu camii 689 yılında yaptılar. Tanrı her ikisinin ömürlerini uzun etsin ve hasenatlarını kabul buyursun ve suçlarını bağışlasın.

Minber korkuluğunun solunda : Kul suçludur, Tanrı bağışlayıcıdır.
Korkuluğun solunda ve ortada : Ebubekir oğlu marangoz Mehmet yaptı 689 H. (1290) yazılıdır.

Adıyaman’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Adıyaman Ankara Seferleri
Adıyaman Ankara Otobüs Firmaları