Amasya Ankara Otobüs Bileti

Amasya Ankara otobüs bileti fiyatları ve Amasya Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
Arslanhane Camii ahşap minare gövdesinin alt kısımlarında sırlı tuğladan bir kuşak gövdeyi sarar. Şerefe altı alışılagelmiş şekilden başka oluşu ilk bakışta dikkati çekmektedir. Kalın silindirik gövde dışarı doğru hafifçe genişliyerek, küçük köşeler meydana getirmekte ve sekizgen hale gelmektedir. Şerefe korkulukları altında bu genişleme biraz daha artmaktadır. Tuğla korkulukları takiben devam eden petek daha ince ve silindirik olup konik bir külahla nihayetlenmektedir. Cami’in Doğu kapısı, sonradan yapılan ilâve kısımla eski halini kaybetmiş ise de, eski izlerden burda bir revağın bulunduğu anlaşılmaktadır. Batı kapısı ise; daha küçük olmakla beraber sivri kemerli büyük bir niş içine alınmış basık yay kemerli ve taş sovelidir. Kemer alınlığında bulunan büyük üçgen panonun içi daha küçük üçgenlere ayrılmakta ve içlerinde mavi çiniler bulunmaktadır. Büyük üçgenin üzerinde altıgen kenarlı iki mavi çini, kemer alınlığını süslemektedir. Gene Arslanhane Camii portali kalıntılarından kapının biraz daha yukarı doğru yükseldiği anlaşılmaktadır. Dış duvarların mütevazi görünüşü yanında iç mekân Selçuklu camilerinin en güzellerinden birini teşkil etmektedir. Mekân Kıbleye dikey dört sıra ahşap direk diziş! ile beş nefe ayrılmaktadır ki, her nefte altışar tane olmak üzere 24 adet yekpare direk üst örtüyü taşır, bütün direklerin üzerindeki mermer başlıklar, eski binalardan getirilerek kullanılmıştır. Bazı direklerin üzerinde Roma ve Bizans Devrine ait başlıklar bulunmasına mukabil bazılarında da postament (kaideler) kullanılmıştır. Başlıklar üzerinde uçları kavisli ağaç yastıklar ve bunların da üzerinde kalın dört köşeli ağaç kirişler, Kuzey, Güney yönde uzanmaktadır. Orta nefin iki yanındaki kalın kirişler üzerinde yukarı doğru üç kademe halinde, genişleyen uçları kavisli traversler, orta nef tavanını yanlara göre daha da yükseltmektedir. Bütün tavan boyunca uzanan kirişlerin üzerinde 30 cm. aralıklarla konmuş yuvarlak ağaçlar ve bunların üzerini tahtalar kaplamaktadır. Tahta yüzeylerin üzerleri ise aşı boyalı ince çıtalarla dekore edilmiştir.

Amasya Ankara otobüs bileti fiyatları

Cami’in içinde bütün Kuzey kısmı ikinci direğe kadar kaplayan Kadınlar mahfili, mekânı ikinci kat halinde ayırmaktadır. Kıble duvarı ortasında bulunan mozaik çinili muhteşem alçı mihrap Ankara camilerinin olduğu kadar memleketimizde bulunan bu tür mihrapların da en güzellerinden birini teşkil etmektedir. Tavan hizasına kadar yükselen ve beden duvarlarından çıkıntı teşkil eden mihrap bütünüyle büyük bir pano meydana getirmektedir. Ankara’da bulunan bütün cami ve mescitlerin mihrapları genellikle kompozisyon olarak bir birine benzemekle beraber, gerek teknik ve gerek işçilik bakımından en mükemmel olanı muhakkak ki Arslanhane Camiinin mihrabıdır.
Amasya’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Amasya Ankara Seferleri
Amasya Ankara Otobüs Firmaları