Antalya Afyonkarahisar Otobüs Bileti

Antalya Afyon Otobüs Bileti

Antalya Afyon Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları, Ucuz Bilet Fiyatları ve Antalya’dan Afyon’a Giden Otobüs Firmaları Bir Tık Ötede!

Afyon’un Türk Kurtuluş Savaşı’nda ayrı bir önemi vardır. Atatürk, düşmana son darbeyi indiren ve kurtuluş kavgamızı eşsiz bir zaferle düğümleyen “Büyük Taarruz” u, Afyon’un güneyindeki Kocatepe’den yönetmişti.
Afyon. Zafer Anıtı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın işte o büyük hatırasını canlandırır. Avusturyalı ünlü heykeltıraş Krippel’in yaptığı bu anıtı Afyonlular, Türk ordusuna bir şükran borcu olarak dikmişlerdir.
Anıtın üstünde, düşmanım ezen bir Türk genci heykeli vardır. Yan Kabartmalar da, bu heykel kadar değerlidir ve çetin savaşın çeşitli safhalarını anlatır. Anıt, tümüyle nefis bir eserdir.
Afyon’un tarihi Hititler devrine kadar uzanır. Hititler’in arkasından Afyon ve dolaylarında büyük bir Frigya uygarlığı kurulmuştur. Zamanla Lidya, Makedonya ve Bergama krallığının elinde kalan Afyon, uzun süre de Doğu Roma İmparatorluğunun egemenliğinde yaşamış, nihayet Malazgirt Meydan Savaşından sonra, Türklere geçmiştir.

Afyon’u fetheden ünlü Selçuk Kumandanı Süleyman Şah’tır. Selçuk Sultanı Alâaddin Keykubat, Afyon’a ayrı bir değer vermiş, şehri bir baştan bir başa onarırken, devlet hazinesini de buraya naklettirmiştir. Bu yüzden, Selçuklu tarihinde Afyon’a “Karahisarı Devleti” denir.
Daha sonra, Germiyanoğulları’nın hüküm sürdüğü Afyon, 1428’de, Yakup Bey’in vasiyeti üzerine Osmanlılara armağan edilmiş, ülkemize katılmıştır. Osmanlı çağında, adına “Karahisarı Sahip” denilen Afyon, bir sancak olarak, merkezi Kütahya’da bulunan Anadolu Beylerbeyliğine bağlanmış, Cumhuriyet’ten sonra il merkezi haline getirilmiştir.
Afyon’un en kara günleri, 1. Dünya Savaşı sonunda, Yunan İşgaline rastlar. Yunanlılar, vaktiyle nüfusu 100 bini aşan Afyon’a çok zulmetmişler, şehri yakıp yıkarken nüfusu da kırmışlardır. Bu acı günler, 27 Ağustos 1922 günü, yani Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın ikinci günü sona ermiş, neye uğradığını şaşıran düşman, İlk kez, Afyon ilimizi boşaltıp kaçmıştır.
Her yıl, 27 Ağustos günü, Afyon’da “Kurtuluş Günü” olarak büyük törenlerle kutlanır.

Antalya Afyon otobüs bileti alımlarınızda www.tikobilet.com sitemizi tercih ettiğinizde en ucuz Antalya Afyon otobüs seferleri ayağınıza gelmiş olacak. Böylece hem Antalya’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilgilerine ulaşabilir hem de bütçeniz için en uygun Antalya Afyon otobüs bileti fiyatları ile en ekonomik şekilde Afyon’a yolculuk yapabilirsiniz.

Popüler Antalya Afyonkarahisar Seferleri
Antalya Afyonkarahisar Otobüs Firmaları