Aydın Antalya Otobüs Bileti

Aydın Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

1960’ta Rodos ve Cerbe’de yatak kapasiteleri Antalya’dan pek fazla değildi. 1980’de durum çok değişmiş, Rodos’un yatak kapasitesi Antalya’nın yedi katma çıkmış, Cerbe’nin yatak kapasitesi ise iki katını aşmıştır. Rodos’un yatak kapasitesi ve turizm gelirleri 1980’lerin başında Türkiye toplamının %70’i dolayındaydı. Kış aylarında Antalya’da turizm faaliyeti çok sınırlıdır. Ölü sezon olarak nitelendirilen aralık-ocak-şubat aylarında Rodos’ta da turizm faaliyeti oldukça daralmaktadır. Buna karşılık Rodos’ta bu aylarda bulunan turist sayısı günde ortalama 2.000 dolayındadır. Cerbe’de ise turistlerin %35’inden fazlası cansız sezon olarak değerlendirilen ekim-mart döneminde gelmektedir. Turistlerin ortalama kalış süresi Rodos’ ta 12 gün, Cerbe’de 7,5 gündür. Antalya’da ise ortalama kalış süresi 1 hafta kadardır.

Aydın Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

TURİZM SORUNLARI: Antalya turizminin sorunları, aslında genel olarak Türkiye turizminin sorunlarıdır. Sorunların başında yatak konusu gelmektedir. Yataklar, hem sayıca azdır hem de nitelik bakımından çeşitli Akdeniz ve Karadeniz ülkelerine kıyasla yetersizdir. Türkiye’nin dış tanıtmasının genel olarak yetersizliği, Antalya turizmini doğrudan etkilemektedir. Turizm personeli de çok yetersizdir. Az sayıdaki nitelikli personel, büyük tesislerce kapışılmakta, geri kalan hizmetler köylerden toplanan niteliksiz işgücü ile görülmeye çalışılmaktadır. Antalya’ya özgü sorunlardan biri, su sorunudur. Büyük tesislerin kendi olanakları ile çözdükleri bu sorun, küçük tesislerde kendini ağırlıkla duyurmaktadır. Antalya’da kanalizasyon olmayışı önemli sorunlar yaratmakta, öte yandan çevre ve özellikle deniz kirliliği başlamış bulunmaktadır. Turizm yatırımlarının geniş önlemlerle özendirilmesine ve turizm kredilerine karşın finansman yetersizliği de bir sorundur.

Aydın’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Aydın Antalya Seferleri
Aydın Antalya Otobüs Firmaları