Bartın Amasya Otobüs Bileti

Bartın Amasya otobüs bileti fiyatları ve Bartın Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
MEDRESE :Dikdörtgen planlı; 7.80×10.70 m. ölçülerinde bir avlunun iki ynnında üçer adet oda ile avlunun sonunda yer alan bir dersane eyvanından oluşan medresenin kapısı kuzeydedir. Kuzeyde bulunan yan duvar uzantıları bu cephede yapının hayli değişikliğe uğradığını göstorlr. Düzgün bir plana sahip olan medresenin eyvanı 5.18×5.23 m. ölçülerindedir. Büyük bir yuvarlak kemerle avluya açılır. Üzeri kubboyle örtülü olup köşelerdeki pandantiflerle baklavalı tambura geçilir, h ubbenln tamburdan üstü yıkılmıştır. Yapının en dikkati çekici kısmı olarak yapılmış olan bu mekahın avlu ve dış cephelerinde, kemerde m sıra tuğla hatıl, bir sıra kesme taşla münavebeli olarak kullanılmışın. Kornerin duvar tarafını balık sırtı bir tuğla silme çevreler, içte günoydo bir mihrap iki yanında altlı üstlü dört adet pencere vardır.

Bartın Amasya otobüs bileti fiyatları

Yan duvarlarda da aynı şekilde dörder pencere dershaneyi aydınlatır. Alt poncereler taş olup, üst pencerelerin kemerleri tuğladır. Dış duvardaki dikdörtgen planlı hücrelerin üzeri münferid tonoz- Inıla örtülüdür. İkişer adet mazgal pencere ile aydınlanan her hücrenin pencereleri arasında birer de ocağı vardır. Medrese moloz taş duvarlıdır. Köşelerde kapı ve pencere sövelorlnin lentolarında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Kapı çevresinde do düzgün kesme taş kaplama görülür.
Bartın’dan Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Bartın Amasya Seferleri
Bartın Amasya Otobüs Firmaları