Batman Amasya Otobüs Bileti

Batman Amasya otobüs bileti fiyatları ve Batman Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
ŞADGELDİ PAŞA TÜRBESİ : Kadılar Türbesinin alt kısmında ve Halifet Gazi Türbesinin karşısında bulunan diğer bir Eyvanlı Türbe de Şadgeldi Paşa Türbesidir. Amasya’da bir süce beylik yapmış olan Şadgeldi Paşa 1382 de Kadı Burhaneddinile yaptığı savaşta ölmüştür. Böylece türbenin de muhtemelen XIV yüzyıl içinde ve belki de 1382 de Şadgeldi Paşanın ölümünden sonra beyliğin başına geçen oğlu Fahrettin Ahmet Bey zamanında yaptırıldığı düşünülebilir. Türbede Şadgeldi Paşadan başka, Emin Seyfettin Senkir Bin Tabuk gömülüdür. Temel kısmı şpoli taşlardan yapılmış olan türbede, yer yer moloz taşlar arasında kesme taşlarda kullanılmıştır. Üst örtüyü şişkin beşik tonoz örtmekte olup tonozun dışarıya bakan yüzü tamamen harab olmuştur. Dikkati çeken bir husus ta, tonozun başladığı yerde duvarların her iki yanında altı sıra tuğla hatıl kullanılmış olmasıdır. Yapının girişe göre sol tarafında ve türbeye bitişik olarak yapılmış bir de çeşme yer almakta ise de, çeşmenin özellikle üzerinde durulacak bir hususiyeti bulunmamaktadır. Şadgeldi Paşa Türbesinin en yakın benzeri gene Amasya’daki Kadılar Türbesidir.

Batman Amasya otobüs bileti fiyatları

EŞLEM HATUN TÜRBESİ : Şehrin doğu tarafındadır. XV. yy. başlarında yapılan türbe XIX.
yy. da yapılan tamirlerde hayli değişikliğe uğramıştır.
Türbe kare planlı, kubbeli bir yapıdır. Üç penceresi ve bir kapısı
olup zamanla zeminden epeyce aşağıda kalmış ve toprağa gömülmüştür.
Kubbeye tromplarla geçilir. Kapı ve pencere kenarlarını sonradan
yapılmış olan geniş birer silme çevreler. Köşelerde de taşlar şaşırtmaca
olarak yerleştirilmiştir. Esas yapıdan sadece kubbe ve duvarlar
kalmıştır.

Batman’dan Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Batman Amasya Seferleri
Batman Amasya Otobüs Firmaları