Batman Antalya Otobüs Bileti

Batman Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

ANTİPHELLOS: Kaş’ın 1 km batısında, Likyalılar’dan kalma bir kıyı kenti kalıntısıdır. Phellos’un karşısında bulunduğu için bu adı almıştır. Kenti üçgen biçiminde ve 7 m yüksekliğindeki surlar kuşatmaktadır. Surlar kayalar üzerinde yükselmektedir ve büyük taşların düzeltilip bir araya getirilmesinden oluşturulmuştur. Kule yıkılmıştır, kapılar da yıkıktır; surlar ayaktadır. Tiyatro 26 basamaklı olup denize bakmaktadır. agora kalenin güney yamacında yer almıştır, bazilika tiyatronun yanındadır. Bazilikanın doğusunda silo olarak kullanılmış kubbeli yeraltı odalarının kalıntıları görülmektedir. Bunlardan başka, yazıtları Likya dilinde yazılmış, kesme taştan süslü mezar taşları kuzeydoğu yamaçta kayalara oyulmuş mezarlar; bir de tiyatronun kuzeyinde, 24 Musa Kızı kabartmasının süslediği 9,70 m çapında lahit bulunmaktadır.

SELGE (SERÜK):Serik’in 35 km kuzeyinde, Toroslar’ın güney yamacında, Köprüçayı (Eurymedon) yakınlarında eski bir dağ kentidir. Pisidya’ya bağlı olan kent, sonraları Pamfılya sınırları içine alınmıştır. Kent, sırasıyla Lidya, Pers, İskender ve Roma yönetiminde kalmıştır. Son yıllarda burada Macar arkeologu Mohaçek bir araştırma yapmıştır. Kuzeydeki 5 kapılı ve 45 basamaklı tiyatrosu önemli anıtıdır. Kayalığa oyulmuş tiyatronun güneyinde stadium ile gymnasium, batısında tavanı kartal motifleriyle süslü İon tipindeki tapmak göze çarpar. Stadiumun güneyinde çeşme ve agora bulunmaktadır, kentin güneybatısında uzanan surların kuzeyinde Artemis ve Zeus tapınakları yan yanadır, Bu tapınakların batısında su sarnıçları, kuzeyinde ise lahitleri ve süslü mezar anıtları ile mezarlık (nekropol) yer almıştır. Kent, işlek yollardan uzak ve tepeler üzerinde olduğu için pek yıkılmamıştır.

Batman Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

KSANTHOS (KINIK):Anadolu’nun güneybatısındaki dağlık Likya eyaletinin en eski kentlerinden biridir. Ksanthos Irmağının vadisinde bulunur. Herodotos’a göre Pers istilasına dek (VI. yy ortaları) bağımsız yaşamıştır. Ksanthos Helen etkisinde kalmışsa da Atina’nın V. yy’daki girişimlerini etkisiz bırakmış, varlığını ve dilini korumuş bir kenttir, tö 334’te, Büyük İskender’in bölgeye girişiyle durum değişmiş, Helen dünyasına girmiştir. III. yy’da Mısır asıllı Yunan yönetici Ptolemeler’in, II.yy’da da Roma’nın egemenliği altına girmiştir. Bu dönemde Likya Birliği’nin eyalet tapınağı Ksanthos’ta bulunuyordu.

Roma iç savaşlarında IÖ 42’de Brutus’ca zarara uğratılan kent Roma eyaleti durumuna getirilen Likya’da önem kazanmış, Erken Bizans Dönemi’ne dek özelliğini korumuştur. İS VII. yy’daki Arap akınlarında silinip gitmiştir. XIX. yy ortalarından beri burada kazılar yapılmaktadır. Kent, mezar anıtlarıyla ünlüdür.

Batman’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Batman Antalya Seferleri
Batman Antalya Otobüs Firmaları