Bitlis Antalya Otobüs Bileti

Bitlis Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Antalya’da kentsel nüfus artış hızı alt-bölge (Antalya-Burdur-Isparta) ve ülke ortalamalarının üzerindedir. Bu durum, boş alanların hızla dolmasına ve eski yapıların yıkılıp çok katlı yeni binalara dönüştürülmesine yol açmaktadır. Yöresel ve geleneksel konut tipi yerini, değişen koşullara uygun konut tiplerine bırakmaktadır. Kentte ailelerin büyük bir bölümü çekirdek ailedir. Bu duruma koşut olarak kentteki konutların %80’den fazlasında tek aile, yaklaşık %10’unda ise iki aile oturmaktadır. Kentteki konutlarda oda başına 1,48 kişi düşmektedir. Kent merkezinin yakınındaki alanlarda büyük bahçeli evlere rastlamak olanaklıdır. Bu nedenle kentteki yerleşme yoğunlukları değişken bir yapı gösterir. Aynı mahalle içinde hayli farklı yoğunluklar görülebilir. Bahçelievler’in güney ve doğu bölümleri, Yüksekalan’ın güneyi, Balbey ve Haşim Işcan mahalleleri yerleşmenin en yoğun olduğu alanlardır.

Bitlis Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Zeytinköy, Kızılsaray, Alan ve Elmalı ise en düşük yoğunluklu mahallelerdir. Antalya’da kent merkezi çevresindeki Barbaros, Kışla, Kılıçarslan mahalleleri ile Bahçelievler’in güney vedoğusundaüst gelir grupları yerleşmiştir. Demircihane, Tahıl pazarı, Sinan, Elmalı, Kızılsaray, Alan ve Balbey mahalleleri orta gelir gruplarını barındırırken, Yüksekalan, Muratpaşa, Kı- zıltoprak, Selçuk, Zeytinköy ve Tuzcular mahallelerinde alt gelir grupları toplanmıştır. 2016 yılında Antalya’da nüfusun yaklaşık %4’ü tek odalı konutlarda yaşarken, %26’sı 2 odalı, %44’ü ise 3 odalı konutlarda oturmaktadır. Büyük bir çoğunluğunda mutfak, banyo ve tuvalet bulunan konutların ancak %40’ ına elektrik ve su hizmetleri ulaştırılmıştır. Antalya kentinde kanalizasyon sistemi olmadığından konutların hemen hemen tümü foseptik çukurlardan yararlanmaktadır. Kentte ilk gecekondular 2010’lerde yapılmıştır. Zeytinköy ve Bahçelievler mahalleleri gecekondu alanlarının çekirdeklerini oluşturmuştur. Bu yıllarda Antalya’da 500 dolayında gecekondu vardı. 2015’ten sonra Kızıltoprak ve Yüksekalan gecekondu mahalleleri gelişmiş, Yüksekalan Mahallesi genişleyerek kuzeyde çevreyoluna dayanmıştır. Muratpaşa gecekondu mahallesi ise, 2011’ten sonra gelişmeye başlamış, 2013- 2016 arasında hızla büyümüştür.

 

Kentin kuzeyinde, Burdur yolu üzerinde yer alan bu mahallenin büyümesi, yörede sanayi kuruluşlarının bulunmasıyla ilgilidir. 2016’lerin başında gecekondular, transit yol niteliğini giderek kaybetmekte olan, çevreyolu üzerinde de yapılmaktadır. Antalya gecekondularının önemli bir bölümünde bahçecilik yapılmaktadır. Zeytinköy ve Kızıltoprak mahalleleri en belirgin örneklerdir. 2011’Ierde Bahçelievler Mahallesi’nin Kent Merkezi’ne yakın olan güney ve doğu kesimleri ile, Yüksekalan Mahallesi’nin güneyinde arsa fiyatları büyük oranlarda yükselmiş, buralardaki gecekondular yakılıp yerine çok katlı binalar yapılmaya başlanmıştır. Belediye gecekonduların bir bölümüne altyapı hizmetleri götürmekte ve ruhsat vermektedir. Altyapı hizmetlerinin en gelişmiş olduğu gecekondu mahallesi Kızıltop- rak’tır. Çevreyolu üzerindeki gecekondular ise, altyapı hizmetlerinden hemen hemen hiç yararlanamamaktadır. 2016’lerin başında Antalya’da 10.000’in üzerinde gecekondu vardır. Kent nüfusunun yaklaşık %25’i gecekonduda oturmaktadır. Gecekonduların üçte birine yakın bölümü oturma izni almıştır. Antalya’da yıllık konut birimi üretimi, 2011-2015 arasında mutlak sayı olarak sürekli artmıştır. 2011’te 478 konut, 2010’te 1.658 konut, 2015 yılında ise 2.200 konut inşa edilmiştir. Bu yıllarda oturma izni alan konutların tümünde elektrik ve su bulunmaktadır. Bütün konutlarda banyo ve mutfak vardır. Anılan yıllarda konutların büyük çoğunluğu özel girişimciler tarafından üretilmiştir.

Bitlis’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Bitlis Antalya Seferleri
Bitlis Antalya Otobüs Firmaları