Bolu Adana Otobüs Bileti

Bolu Adana Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları, Ucuz Bilet Fiyatları ve Bolu’dan Adana’ya Giden Otobüs Firmaları Bir Tık Ötede!

Adana kültürünün binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Ancak, bu kültürü, il sınırlarını aşan bir alan içinde görmek ve bir Adana kültüründen çok Çukurova kültüründen söz etmek yerinde olur. Tarih boyunca Hititler, Kilikyalılar, Romalılar, Araplar ve yaklaşık dokuz yüz yıldan beri de Türkler, bölgede kendilerine özgü kültürleriyle egemenlik kurmuşlardır.

Çukurova kültüründe tüm bu ulusların etkileri görülebilir. Ancak günümüzdeki kültürel yapıda, Türk- İslam uygarlığı ağır basmaktadır. Türkmenlerin ve Yörüklerin Çukurova’ya gelişi, XI. yy’dan itibarendir. Kışları ovada geçirip, yazları Toros yaylalarına çıkarak, göçebe bir yaşam sürdüren Türkmenler ve Yörükler, genel olarak hayvancılıkla geçinirlerdi. Yörükler büyük bir olasılıkla Türkmenlerin bir kolu ise de, giysileri, yerleşme biçimleri, gelenek-görenek ve ağız değişiklikleri, bu iki topluluğu birbirinden ayırmaktadır. Türkmenler ile Yörükler arasındaki farklılığın Anadolu’ya ayrı tarihlerde gelmiş olmalarından kaynaklandığı söylenir. Türkmenlerle, Yörükler günümüzde de, giderek azalan etkilerle, aşiret ve oymak örgütlenmesi içinde yaşamaktadırlar. Bunlar geçmişte, Osmanlı yönetimine sık sık karşı gelerek, isyanlar çıkarmışlardır. XIX. yy.’ın sonlarına doğru, bu aşiretlerin zorla yerleştirilmesine başlanmıştır.

Bolu Adana otobüs bileti alımlarınızda www.tikobilet.com sitemizi tercih ettiğinizde en ucuz Bolu Adana otobüs seferleri ayağınıza gelmiş olacak. Böylece hem Bolu’dan Adana’ya giden otobüs firmaları bilgilerine ulaşabilir hem de bütçeniz için en uygun Bolu Adana otobüs bileti fiyatları ile en ekonomik şekilde Adana’ya yolculuk yapabilirsiniz.

Popüler Bolu Adana Seferleri
Bolu Adana Otobüs Firmaları