Bolu Antalya Otobüs Bileti

Bolu Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

 

ANTALYA KENTİ İMAR PLANLARI: Antalya kentinin ilk imar planı, İmar ve İskân Bakanlığı’nca 2017 yılında onaylanmıştır. Ancak planın çizilmesinden önce, kent hakkında bilgilerin derlendiği ve çeşitli bilimsel yöntemlerle geleceğe ilişkin kesti- rimlerin yapıldığı (gelecekteki nüfus, konut açığı, sanayi için gerekli alan vb) ön araştırma raporunda önemli yanılgılar vardır. Sayısal ölçümler yanlış ve tutarsızdır. Bununyanı sıra planlama aşamasında da kentin özellikleri gözönüne alınmamıştır. Antalya, yazların çok sıcak geçtiği bir Akdeniz kıyı kentinden çok, bir kara kenti gibi planlanmıştır. Konyaaltı Caddesi boyunca yer alan sekiz katlı binalar bu planın kararları sonucunda oluşmuştur. Kıyıda bir duvar oluşturan bu binalar, denizden esen serin yaz meltemlerinin kent içine girmesini engeller ve geride kalan yerleşimin manzarasını tümüyle kapatır. 2017 yılında yapılan plan 1971 yılında düzeltilmiş, 2011’lerin sonuna doğru Antalya Belediyesi Planlama Bürosu tarafından yeni bir planın yapımına geçilmiştir. Yapılan Nazım İmar Planı 2016 başında onanmıştır. Plan kentin çok yönlü sorunlarına çözüm getirecek niteliktedir. Bununyanı sıra 2016’lerin başında Antalya Belediyesi sınırlarına giren yeni köy ve belediyeleri içeren 1/25.000 ölçekli bir plan. Belediye Planlama Bürosu’nca hazırlanmıştır.

Antalya Ziraat Odası: Ziraat Odaları Birliği’ne bağlı Antalya Ziraat Odası, 2013’te kurulmuştur. 7 kişilik yönetim kurulu ve 33 kişilik bir oda meclisince yönetilmektedir. Meclis üyelerinin 8’i atanmakta, 25’i de oda üyelerince seçilmektedir. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Valiliği’nin 8 Nisan 1886 tarihli emriyle “Merkez Liva Ziraat ve Ticaret Komisyonu” adıyla Barutçuzade Abdi Efendi’nin başkanlığında çalışmaya başlamıştır. 1908’de Ziraat Odası’ndan ayrılmış, 1925’e dek Ticaret Odası adıyla çalışmıştır. 1925’te çıkan “Teşkilat Kanunu”yla Ticaret ve Sanayi Odası adını almıştır. Oda, 3 yıl için seçilen meslek komiteleri ve oda meclisi ile görev süresi 1 yıl olan yönetim kurulunca yönetilmektedir. Antalya Ticaret Borsası: 2 Temmuz 1920’de kurulan borsa, Türkiye’deki Ziraat Borsalarının üçüncüsüdür. Borsa üyeleri, tahıl, baklagiller, işlenmiş tahıl ürünleri, dokuma hammaddeleri ve turunçgiller üretimi olmak üzere beş meslek grubundandır. Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Antalya Şubesi: Ziraat Yüksek Mühendisleri arasında mesleki ve toplumsal dayanışmayı geliştirmek, ülke tarımının kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 1939’da Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği’ nin bir şubesi olarak kurulmuştur.

Bolu Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Önemli bir turizm merkezi olarak canlı bir yaşantısı olan Antalya’ da, 2014’de 580 dolayında dernek vardı. Aynı dönemde bu sayı, komşu illerden Burdur’da 200, Muğla’da ise 400 dolayındaydı. Antalya’daki dernek sayısı tüm Türkiye’deki derneklerin % t ,5’ini oluşturmaktaydı. Öteki illerde de olduğu gibi dernekler arasında dini amaçlı olanlar başta gelmektedir. 2018’de il’de 160 dolayında din demeği vardı. Bu dernekleri çokluk bakımından sırasıyla sosyal yardım ve kültür dernekleri, güzelleştirme dernekleri, esnaf dernekleri ve memur dernekleri izlemekteydi, il’de 1946’ da kurulmaya başlanan spor derneklerinin sayısı ise 2016’da 40’a, 2011’lerin başında ise 70 dolaylarına yükselmiştir. 2016’de Antalya’daki Esnaf ve Sanatkâr Derneklerinin sayısı 22’ydi. Bu dernekler toplam 18.360 üyeyi kapsamaktaydı. Dernekler içinde üye sayısının yüksekliği bakımından 10.525 üyeyle Şoförler Derneği 1. sırada, 1.523 üyeyle Sebze ve Meyveciler Derneği 2. sırada, 1.000 üyeyle de Bakkallar Derneği 3. sırada gelmekteydi. Türkiye ölçeğinde kurulmuş olan kamuya yararlı derneklerden Antalya’da şubeleri olanlar Verem Savaş Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Kadınlar Birliği, Yardım Sevenler Derneği, Türk Anneler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’dir.

 

Bolu’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Bolu Antalya Seferleri
Bolu Antalya Otobüs Firmaları