Burdur Antalya Otobüs Bileti

 Burdur Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Tarım, Antalya’nın iktisadi yaşantısında çok önemli bir yer tutar. Halkın büyük çoğunluğu geçimini tarımdan sağlar. il yetiştirdiği çeşitli ve değerli ürünleri ile ün salmıştır. Özellikle portakal, mandalina, muz dendiğinde akla Antalya gelir. il’de bitkisel üretim çok gelişmiştir. Çeşitli tahıl türleri, sanayi ve yağ bitkileri yetiştirilir. Ayrıca il, sebze ve meyve tarımında gerek üretim, gerek teknoloji açısından, ileri bir merkez durumundadır. Pamuk, yerfıstığı, susam, turunçgiller, muz ve turfanda sebzeler daha çok kıyı kesiminde, tahıllar, baklagiller, şeker pancarı yanı sıra üzüm, elma, armut ve ayva gibi meyveler ise çoğunlukla iç kesimlerde yetiştirilir. Bir bölümü aile içinde tüketilen tahıllar dışında, öbür ürünlerin hemen tümü pazar için üretilmektedir. 2010’lerden 2016’lere dek, ekili alanda, üretimde ve verimde önemli artışlar olmuştur. Bu dönemde ekili alan 1 kata yakın bir artışla yaklaşık 137.000 hektardan 245.000 hektara çıkmıştır Ekim alanlarının artmasıyla birlikte, yüksek verim alma yöntemlerinin de yaygınlaşması sonucu, üretim büyük çapta artmıştır. Il’in 2010’de 87.000 tona yakın olan tahıl üretimi, 2011’lerin sonunda yaklaşık dört katlık bir artışla 415.000 tona yaklaşmıştır. Aynı yıllarda belli bazı ürünlerdeki üretim artışı buğdayda 5 kat, arpada 2 kattan fazla, nohutta 15 kat, pamukta 3 kat, susamda 1 kattan fazla, yerfıstığında 7 kata yakın olarak gerçekleşmiştir. İl’de doğal koşulların elverişli olması nedeniyle eskiden beri yapılan sebzecilik, 2011’lere gelindiğinde, son derece gelişerek turfanda sebze üretimine dönüşmüştür. Seralarda yoğun teknik kullanımıyla büyük çapta üretim yapılmakta ve büyük kentlere gönderilmektedir. Yoğun tarım girdi ve yöntemlerinin en yaygın olduğu tarım kollarından biri de turunçgiller yetiştiriciliğidir. 2010’lerde başlayan turunçgil üretimi, hızla gelişerek, 2011’lerde iç pazarın yanı sıra, dış pazara da yönelmiştir. Tarımda makineleşme 2010’lerde başlamış ve 2011’lerden itibaren hızlanmıştır. Bunda sebze ve meyveciliğin bu yıllardaki dikkat çekici gelişiminin de etkisi olmuştur. Modern tarım araçlarındaki artışa karşılık, geleneksel tarım aletleri azalmaktadır, il’in 2010’lerden beri Türkiye traktör parkı içindeki payı  altına inmemiştir. 2010’den başlayarak Antalya’da da, makineleşme ve pazara dönük üretimle birlikte bir topraksızlaşma süreci yaşanmıştır. Ancak, toprakların verimliliği, sanayi bitkileri ile sebze ve meyve tarımının ağır basması ve yetiştirilen ürünlerin yüksek gelir getirmesi, bu sürecin çok büyük boyutlara varmasını önlemiştir. Toprakların büyük bölümü küçük işlet- melerce işlenmektedir. 100 dekardan az toprağı olan işletmeler tüm işletmelerin fazlasını oluşturmakta ve toprakların da %60’ını elde tutmaktadırlar. Büyük toprak sahipliği yaygın değildir. Tarımın en az gelişmiş kolu hayvancılıktır. Bunun nedeni, bitkisel üretimdeki gelişme sonucu köylünün tümüyle bu alana yönelmesidir. Hayvan sayısı 2010’tan sonra giderek azaldığı gibi, hayvansal ürünlerdeki verim de düşüktür.

 KOOPERATİFLER: Kooperatifler bakımından ileri derecede örgütlü olan Antalya ili, önemli birliklerin merkezidir. Kırsal alanda Tarım Satış, Tarım-Kredi, Köy- Koop ve Orman Kalkınma Kooperatifleri çalışmalarını sürdürmektedir. Kentsel yörelerde de esnaf-kefalet, tüketim ve konut kooperatifleri bulunmaktadır. Antalya Pamuk, Narenciye ve Muz Tarım-Satış Kooperatifleri Birliği (ANT- BİRLİK).

Tarım-Kredi Kooperatifleri: Antalya’da tarım-kredi kooperatiflerinin bölge birliklerinden biri bulunmaktadır. 1981’de il’de 29.486 üyesi olan toplam 45 tarım-kredi kooperatifi vardır. Kooperatiflerin 7’si Merkez ilçe sınırları içindedir, önemlileri olarak 1.443 üyeli Aksu, 776 üyeli Çakırlar Kooperatifleri sayılabilir. Serik’te 6, Elmalı’da 5, Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Akseki’de 4’er, Kaş’ta ve Kumluca’da 3’er, Gazipaşa, Gündoğmuş, Demre, Finike ve Turunçova’ da ise 1’er kooperatif vardır. Bunların içinde Elmalı’daki Elmalı, Korkuteli’ndeki Bozova Kumluca’daki Kumluca, Manavgat’taki Taşağı! kooperatiflerinin üye sayıları 1.000’i aşmaktadır.

Köy-Koop Antalya Birliği: il’de birlik, 18 kooperatiften oluşmaktadır. Birliğin en önemli projesi 10.000 ton/yıl kapasiteli naylon sera örtüsü fabrikasıdır.

Burdur Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Orman Kalkınma Kooperatifleri: Orköy, Antalya Başmüdürlüğü Bölgesi’nde çalışmalarım sürdüren 51 orman kalkınma kooperatifi bulunmaktadır. 1971-2015 arasında kurulan bu kooperatiflerin büyük çoğunluğu 1’er köyü kapsamaktadır. Esnaf Kefalet Kooperatifleri: Esnaf kefalet kooperatiflerini yaygınlaştırma politikası sonucu olarak, Antalya’nın 9 ilçesinde bu tür kooperatifler kurulmuştur. Bu ilçeler; Merkez, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Elmalı, Finike, Serik, Alanya ve Gazipaşa ilçeleridir. Kooperatifler 4.500’e yakın üyeyi kapsamaktadır, il’de ortalama her üç esnaf ve sanatkârdan biri kooperatif üyesidir.

Tüketim Kooperatifleri: Antalya’da en önemli tüketim kooperatifi 1978’de kurulmuş olan Antalya Yol-lş Tüketim Kooperatifidir. Merkezi Alanya olan kooperatifin 2 milyon TL aylık cirosu vardır.

 

Burdur’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Burdur Antalya Seferleri
Burdur Antalya Otobüs Firmaları