Bursa Afyonkarahisar Otobüs Bileti

Bursa Afyon otobüs bileti fiyatları ve Bursa Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
OT PAZARI CAMİİ : Bu günkü Afyon çarşısı içinde sebze hali bitişiğindedir. Tellâlzade Süleyman Çavuş tarafından H. 998 (1601) yılında inşa edilmiştir. Evvelce cami’in arka bahçesinde bir türbe bulunmakta iken bu gün sadece türbe yerini belirten bir kaç taş kalmış durumdadır. Cami kare plânlı küçük bir mescit halinde olup dış duvarları kesme taştan inşa edilmiştir. Kuzey tarafta bu gün tamamen camekânla kapatılmış olan son cemaat yeri yer almaktadır ki, bu kısmın son senelerde cami’in yeniden yapılan tamiratı esnasında ilâve edildiği zannedilmektedir. Üç sivri kemerli olan son cemaat yerinin üstünü üç kubbe örtmektedir. Son cemaat yerinin arkasında kuzey cepheden ancak kubbe kasnağı ile kubbe görülebilmektedir. Doğu cephede camiin beden duvarlarından hafif çıkıntı teşkil eden minare yer almaktadır. Minarenin kaidesi orijinal olmasına karşılık, kaideden yukarısı yenidir. Kesme taştan yapılmış olan minarenin şerefe altını mukarnaslar süsler. Şerefe ‘korkulukları ajurlu olarak işlenmiş ve mermerdendir. Camiin doğu cephesinde iki sıra halinde pencereler yer almaktadır ki bunlardan alt sıra pencereleri kesme taş söveli ve kare bölümler teşkil eden dövme demirden şebekelidir. Pencerelerin üzerlerinde alınlık şeklinde içi dolgulu kemerler yer alır. İkinci sıra pencereleri basit dikdörtgen şeklindedir. Kıble yönünde ise iki yuvarlak ve bir sivri kemerli pencere ile cami aydınlanmaktadır.

Bursa Afyon otobüs bileti fiyatları

Camiin esas ibadet mekânına son cemaat yerine açılan sivri kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapı sövelerı yarım sütuncuklar teşkil edecek şekilde yapılmışlardır. Gayet küçük olan camiin üst örtüsünü teşkil eden kubbenin intikali, camiin beden duvarlarında zeminden bir metre yukarıdan başlıyan pandantiflerle sağlanmaktadır. Mihrabı son tamirler esnasında yapılmış olup beyaz mermer ile kaplanmıştır. Gayet muhteşem olan ağaç minber cami içinde büyük bir tezat teşkil eder. Minberin giriş kısmını burmalı ahşap iki sütun süsler. Merdiven korkuluğu ve merdiven altındaki üçgen pano geçmeler halinde tezyin edilmiştir. Minberin taban kısmında kaş kemerli dokuz açıklık yer almaktadır. Hutbe mahallinin üst kısmı ajurlu olarak işlenmiş üst üste iki sekizgen ve bunun da üzerinde sivri bir külah bulunur.
Bursa’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Bursa Afyonkarahisar Seferleri
Bursa Afyonkarahisar Otobüs Firmaları