Çanakkale Antalya Otobüs Bileti

 Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Antalya, sınai açıdan fazla gelişmiş bir il değildir. İmalat sanayiinde yaratılan gelirin il gayri safi hasılası içindeki payı (%7-8) oldukça düşük olduğu gibi, imalat sanayiinde çalışanlar da faal nüfusun çok küçük bir bölümünü (%4,4) oluşturmaktadırlar. 2010’lere kadar Antalya’da küçük ölçekli işyerleri yaygındı. Bunlar bölgedeki tarım ürünlerini işleyen un, çeltik, yağ ile orman ürünlerini işleyen kereste, mobilya vb işyerleriydi. 2010’lerin ikinci yarısında il’de iki önemli fabrika kuruldu. Bunlardan Etibank’a bağlı olan Antalya Elektrometalurji Sanayii AŞ’nin ferrokrom fabrikası, bu alanda Türkiye’de kurulan ilk fabrikaydı. İkinci fabrika ise sermayesinin %82’si Sümerbank’ ın olan Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Fabrikası’ydı.

Çanakkale Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Özel kesimin hareketlenmesi ise 2010 sonları ile 2011’lerde oldu. Bu yıllarda işyeri sayısı giderek arttı; 1978’de il’de bulunan 46 işyerinin 35’i özel kesime aitti. Ancak Aksu İplik Fabrikası dışında, özel kesime ait işyerlerinin üretim ve istihdam kapasiteleri, devlet fabrikalarına göre daha küçüktü. 2011’lerin sonunda büyük sanayi işyerlerinin önemli bir bölümü (un, konserve, yağ, süt, konsantre meyve ve sebze firmalarının bulunduğu), gıda sanayii ile dokuma sanayiinde yer almaktaydı. Küçük sanayi işletmelerinin önemli bir bölümünü de orman ürünleri işleyen ve mobilya üreten imalathaneler ile madeni eşya, makine ve taşıt aracı yapım ve onarımı ile uğraşan işletmeler oluşturmaktadır.

Çanakkale’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Çanakkale Antalya Seferleri
Çanakkale Antalya Otobüs Firmaları