Çorum Amasya Otobüs Bileti

Çorum Afyon otobüs bileti fiyatları ve Çorum Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
GÖK MEDRESE: Amasya’nın en güzel yapısı olarak değerlendirilen Gök Medrese, diğer adıyla «Turumtay Cami’inin» 666 H. (1266-1267) yıllarında, diğer bir değişle XIII. yüzyılın ikinci yarısında, Gıyasettin II. Keyhüsrev zamanında Amasya Valisi olan Seyfettin Turumtay tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Bitişiğinde Seyfettin Turumtay’ın türbesi bulunan Turumtay i .unu; ön yüzündeki türkuaz rengi, mavi çini ve sırlı tuğlalarından dolayı Gök (Mavi) Medrese adını almıştır. Kuzey kenarına bitişik olarak yapılmış Turumtay Türbesini nazarı İtibara almayacak olursak, plân şeması bütünüyle bir dikdörtgen teşkil (ilmektedir. Kuzeydoğu köşeye daha yakın olarak yapılmış Türbe ||a kare plândadır. Bütün Selçuklu medreselerinde ve Ulu camilerinde umulduğu gibi Gök Medrese de dışa kalın masif duvarlarla kapalıdır, ttudoce giriş cephesinde portalin iki yanındaki mekânlara açılan ve Doğu cephesinde mekânı aydınlatan 4 pencere ile dış mekâna açılmaktadır.

Çorum Afyon otobüs bileti fiyatları

Medreseden ziyade Selçuklulara has özellikte bir Ulu cami tipinde olan yapının bir çok enteresan tarafları bulunmaktadır. Giriş cephesinin iki köşesindeki yarım silindirik ağır köşe payeleri ve masif duvarları ile, geç Romadan İslâmlara geçmiş olan kastel tipi kalelerde olduğu gibi beden duvarları yüksekliğince devam etmektedir. Büyük beşik tonoz şeklindeki giriş eyvanını müteakip iki sıra halindeki haç vari ve 4 erden 8 paye ile mihraba dik 3 nefe ayrılan mekânı, her nefte 5 bölüm olmak üzere 15 bölümlüdür. Hemen hemen bütün bölümlerin üzerini sivri kemerler üzerine oturan kubbe ve tonozlar örtülmektedir. Fakat bunlardan orta nef üzerindekiler tam bir kubbe teşkil etmekte ve giriş ekseni üzerindeki 2 nci bölümün üstü yıldız şeklinde bir tonozla örtülmüş bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım silindirik basit bir niş halindedir.

Çorum’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Çorum Amasya Seferleri
Çorum Amasya Otobüs Firmaları