Denizli Antalya Otobüs Bileti

 Denizli Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Antalya’da başlıca sağlık sorunları, Türkiye genelinde olduğu gibi, enfeksiyonların meydana getirdiği hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları ile ana ve çocuk sağlığı sorunlarıdır. Sağlık düzeyinin önemli bir ölçütü olan 5 yaşından küçük ölenlerin oranı (%24) Türkiye ortalamasının altındadır (%33). Antalya’da önemli bir sağlık sorunu da kullanılan pestisidlerin hayvanlar ve insanlar tarafından alınmasıdır. Alınan miktarlar insanlarda ani zehirlenmeler yapacak düzeyde değildir. Ancak pestisidlerin vücut yağlarında birikmesi uzun dönemde olumsuz etkilere yol açabilmektedir.

Denizli Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

il’de koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önem verildiği söylenemez. Mevcut personel ve malzeme büyük ölçüde tedavi edici hizmetler kapsamında kullanılmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri ise Türkiye ortalama standartlarından da düşüktür. Örneğin Türkiye genelinde 10.000 kişiye 6 doktor düşerken Antalya’da bu sayı yalnızca 3’tür. Yine Türkiye’de 10.000 kişiye ortalama 20 yatak düşerken bu sayı Antalya’da 12’dir. Dünya Sağlık Teşkilatı’ nın geri kalmış, fakat koruyucu sağlık önlemlerini geliştirmiş ülkeler için saptadığı standarda göre 10.000 kişiye 30 yatak düşmelidir.

SOSYAL GÜVENLİK: Antalya’da sigortalı işçi sayısı 30.000’e yakındır. Bunların önemlice bir bölümü (yaklaşık 1/3’ü) geçici işçilerdir. Sosyal Sigortalar Kurumu’ na yansıyan hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları olayları görece bir düşme göstermektedir. 2016’de 16.000 dolayında olan serbest çalışanların aşağı yukarı 3/4’ü Bağ-Kur kapsamındadır. Bağ-Kur sigortalılarının büyük bir çoğunluğunu esnaf ve sanatkârlar oluşturmaktadır.

Antalya’daki ilk meslek örgütü, 1886’da kurulmuş olan Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Ticaret Borsasılse 1920’de kurulmuştur. 1947’de “Cemiyetler Kanunu”nun değişmesi üzerine Antalya’da sendikalar kurulmaya başlanmıştır. 2016’de il’deki sendika sayısı 50idi. Antalya ili, kooperatifçilik bakımından önemli bir merkezdir. Ant-Birlik, Köy-Koop Antalya Birlik, il’deki önemli kooperatif birliklerindendir. Tarım-Kredi Kooperatifleri bölge birliklerinin 7’si Antalya’dadır

 

Denizli’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Denizli Antalya Seferleri
Denizli Antalya Otobüs Firmaları