Diyarbakır Ankara Otobüs Bileti

Diyarbakır Ankara otobüs bileti fiyatları ve Diyarbakır Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
TABAKHANE (APTUL KADİR İSFAHANİ) MESCİDİ : Bendderesi Mahallesi Tabakhane Camiinin biraz ilerisinde yer alan ve küçük bir mescid olan eser 978 H. (1570) tarihinde Aptulkadir İsfahani isminde bir şahıs tarafından yaptırılmıştır. Boyuna dikdörtgen planındaki eserin beden duvarları kuzey cephe de yontma, diğer cephelerde tamamen moloz taştandır. Kuzey cephedeki giriş kapısı üzerindeki niş kemeri ve pencere kemerleri tuğladandır. Tavanı ahşap kirişli vs kiremitli bir çatı iie örtülmüş olan mescit’in altında bir de bodrumu bulunmaktadır. Beden duvarlarında taşlar arası derz yapılmıştır. Kuzey cephede 6 basamak merdivenle çıkılan eserin giriş kapısının, saçak hizasının 1 metre altına kadar yükselen sivri kemerli nişinin üzeri dikdörtgen profillerle belirtilerek cümle kapısına abidevi bir görünüş kazandırmaya çalışılmıştır. Kapının her iki tarafındaki pencereler önce sivri kemerli nişler içine alınmış, dikdörtgen taş söveli pencerelerin üzerinde sivri kemer alınlıkları yapılmıştır. Giriş kapısı üzerinde kitabe yeri bulunmakta ise de kitabesi yoktur. Doğu ve Batı yanlarda pencereler 2 sıra halinde olup 2. ci sıra pencereler alçı şebekelidir. Mescidin ibadet mekânında zemin altıgan tuğlalarla kaplanmıştır. Tavan XVII. veya XVIII. yy. da yapıldığı sanılan ağaç kirişlemeli ve aşı boyalı nakışlarla süslenmiştir. Tavan kirişlerinin etrafında konsollu bir pervaz bulunmaktadır. 1963 yılında eser üzerinde yapılan restorasyonda ortaya çıkan sol yan duvarın köşesindeki sıvalar altında 978 H. (1570) tarihi okunmaktadır.

Diyarbakır Ankara otobüs bileti fiyatları

TACETTİN CAMİİ VE TÜRBESİ : Hamamönü mevkii Şair Mehmet Akif Ersoy Sokağında bulunmaktadır. Boyuna dikdörtgen plânda, tamamen kesme taş kaplama olarak yapılmış beden duvarlarındaki pencereler ve kapı kemerlerinin şekli, eserin çok geç devre ait olduğunu göstermektedir. İlk defa Kanunî Sultan Süleyman zamanında Celveti tarikatı için tekke olarak yapılmış olan bina en son Abdülmecit zamanında yapılan imar hareketleri esnasında, yenilenmiştir. Cami’in beden duvarlarındaki işçilik ve organlardaki inşa tarzı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki mimari tarzı gösterir. Hakikat halde kapısının üzerindeki kitabede bu yenilenme yazılıdır. Diğer yandan cami’in kıble tarafında cami’in banisine ait birde türbe bulunmakta olup türbede Tacettin İbrahim ve oğlu gömülüdür. Cami’in türbe tarafına açılan penceresi üzerinde 1242 H. tarihi okunmaktadır.

K İ T A B E S İ
1 — Tacedan tacidarın hazreti sultan Mecit
2 — Yaptı bu dergâhı Tacüddin Tahsine Seza
3 — Söyle cahit kulu lütfen tamam tarihin
4 — Bin üç yüz onda hüda oldu, bu cami bina.
Hulusi 1319 H. (1901)

GECİK MESCİDİ : Nazım Bey Mahallesi Ulucanlar Caddesinde bulunan 81 kapı numaralı eserin kitabesinde 847 H. (1443) yılında yapıldığı kaydedilmekte ise de kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ulucanlar Caddesinin seviyesi alçaltılmış olduğundan mescit cadde yanında teşkil olunan bir platform üzerinde kalmaktadır. 9,70X6,60 m. ebadında, dıştan taş temeller üzerinde ahşap hatıllı ve kerpiş duvarlı çok basit ve ufak bir yapıdır. Dış görünüş itibariyle hiç bir sanat değeri bulunmayan mescidin kıble duvarındaki alçı mihrabı tetkike değerdir. İki sıralı dikdörtgen pencerelerle aydınlanan mekânı örten ahşap tavan da pek fazla değer taşımaz. Tavan hizasına kadar yükselen ve bir sıra pâlmet ile nihayetlenen alçı mihrabı beden duvarlarından hafif çıkıntı teşkil etmekte olup, niş yarım silindirik ve üzeri mukarnaslıdır. Niş üzerindeki kısımlar ise kabartma olarak geometrik motiflerle süslenmiş ve bütün etrafı kelimei tevhit yazılı bir kitabe bordürü ile çevrilmiştir. Kuzey kısımda sonradan ilâve edilmiş kadınlar mahfilinin ortası ileri doğru bir çıkma meydana getirir.

Diyarbakır’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Diyarbakır Ankara Seferleri
Diyarbakır Ankara Otobüs Firmaları