Erzurum Ankara Otobüs Bileti

Erzurum Ankara otobüs bileti fiyatları ve Erzurum Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
MUKADDEM CAMİİ : Talât Paşa Caddesinin Hacettepeye inen köşesinde yer alan Mukaddem Cami, Çelebi Sultan Mehmed zamanında II. Murat adına 854 H. (1450) tarihinde yaptırılmış olduğu kitabesinde kaydedilmiştir. Enine uzunlamasına dikdörtgen plândaki cami, evvelce daha büyük iken Talât Paşa Caddesinin açılışı esnasında Kuzey kısmı kesilerek cami’in derinliği azalmıştır. Kerpiç duvarlı olan yapının ahşap tavanı 50-60 yıl öncesine aittir. Bugün Kıble duvarı üzerinde tam ortadan biraz Doğuda kalan mihrap alçıdan olup niş üzeri mukarnaslıdır. Niş köşe dolguları aiçak kabartma olarak geometrik motiflerle süslüdür. 3 bordürle çevrilmiş olan mihrabından başka camide sanat değeri taşıyan bir unsur bulunmamaktadır. Not: Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek kurulunun 15.9.1973 tarih 7388 nolu kararıyla yıkılmasına karar verildi. 1981 yılında yıkılarak yenisinin inşasına başlandı.

Erzurum Ankara otobüs bileti fiyatları

KARACABEY (İMARET) CAMİİ VE KÜLLİYESİ : Karacabey Mahallesi Samsun Sokakta bulunan ve büyük bir avlu içinde bulunan cami, Ankara’nın en değerli bir kaç eseri arasında yer almaktadır. 1484 tarihli vakfiyesine göre, Osmanlı Beylerinden Karacabey tarafından inşa ettirilmiştir. 1310 H. (1894,) (1947) yılında Eski Eserler ve 1965 de Vakıflar Gene! Müdürlüğünce onarılmış olan eser; yan mekânlı camilerden olup plânı, Kuzeyde beş bölümlü bir son cemaat yeri arkasında gizlenmiş yan mekânlarla birlikte esas ibadet mekânı, ters T plânını meydana getirmektedir. Eserin bugün son cemaat yeri ve yan mekânları orijinal durumunu muhafaza etmekte, fakat Güney kısımdaki esas ibadet mekânının uzantısı 1892 zelzelesinde yıkılmış ve 2. Aptülhamit zamanında onarılarak evvelce kubbeli olan esas ibadet mekânın üzeri ahşap bir tavanla örtülmüş bulunmaktadır.
Kuzey kısımda son cemaat yerine bitişik olan yan mekânlar, bi ror kapı ile orta mekâna açılmakta ve intikali Türk’ üçgenleri ile sağllııı. ın kubbe ile örtülü bulunmaktadır. Batı köşedeki mekânın büyük bir kısmı yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Kuzey cepheyi tamamen kapatan son cemaat yeri beş bölümlü Olup orta bölümün iki yanında dikdörtgen iki paye bulunur. Son cemaat yerinin iki yanı yan mekânların duvarları uzantısı ile ortadaki giriş kısmının iki yanında bulunan payeler arasında birer sütun ve bunlara istinat eden beş sivri kemer tuğladan yapılmıştır. Sütunlar üzeninle Bizans yapılarından getirilmiş başlıklar kullanılmış ve bütün kemerler meşe ağacından dört köşe yontulmuş gergi ağaçları ile birbirini) bağlanmıştır. Son cemaat yerinin giriş kısmında bulunan orta kubbe, yanlardakilere göre daha yüksektir. Kubbelerin intikalleri Türk üçgenleri ile siitjlanmakta ve son cemaat yerinin Güney duvarlarında derin nişler bulunmaktadır. Giriş kısmının sağ kanadı, sol tarafa göre biraz daha değişik olup sağ yan duvar üzerinde, caminin yan mekânı hizasından başlayan minareye çıkan bir merdiven yer alır. Son cemaat yerinin en muhteşem tarafı muhakkak ki cami’in gi- II.. kapısıdır. Baklavalarla süslenmiş orta kubbe nihayetindeki portal nişi büyük bir Bursa kemer içine alınmıştır. Kapı söveleri üzerinde bey. kademeli profili takiben zengin stalâktitlerle süslenmiş olan portal üç kenarını dolaşan kitabede, cami’in Ahmet İbni Ebubekir tarafıdnn yapıldığı kaydedilmektedir.
Erzurum’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Erzurum Ankara Seferleri
Erzurum Ankara Otobüs Firmaları