Eskişehir Ankara Otobüs Bileti

Eskişehir Ankara otobüs bileti fiyatları ve Eskişehir Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
HOCA HUNDİ (ÖRTMELİ) MESCİT: Akalar Mahallesi Kalyon sokağında bulunan eserin XV. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Dıştan çok basit bir görünüşte olan eserin plânı dikdörtgendir. Mekân mihraba dikey 3 nef teşkil etmekte ve nefleri ayıran ağaç direkler üst örtüyü taşımaktadır. Mescit enine dikdörtgen olduğundan ortasına ancak 2 direk konulabilmiş ve kirişler mihrabın iki yanında kalmıştır. Böylece tam mihrabın karşısında yanlardan daha yüksek olan orta nef ve bunun iki yanında yan nefler bulunmaktadır. Bütün tavanı gerek orta nefte ve gerekse yan neflerde yakın aralıklarla konmuş yuvarlak ağaçlar ve bunların da üzerinde tavan tahtaları örtmektedir. Birbirine paralel konmuş olan yuvarlak ağaç kirişlerin aşağı bakan yüzleri tahtalardan oyularak kesilmiş üst üste çakılmış palmetlerle süslenmiştir. Büyük kirişlerin yan yüzleri ve pervaz çıtaları aşı boyalı nakışlarla tezyin edilmiştir. Mihrabı Ankara’daki diğer mihraplardan biraz farklıdır. Cami’in tavanına kadar yükselen mihrabın etrafını gene bordürler çevirmektedir. Fakat Kelimei Tevhit yazılı birinci bordürü takiben ikinci bordur mukamaslarla süslenmiştir. Üçüncü bordur ise diğerlerinden daha geniş ve geçme motifler halinde işlenmiştir. Her üç bordürü birbirinden ince profiller ayırmaktadır. Mihrap nişi yarım silindirik olup üst kısım mukarnaslıdır. Niş köşe dolguları yıldız ve beşgenlerden müteşekkil geometrik desenlerle süslüdür. Ayrıca mihrap nişinin üzerindeki köşe dolgusunun her iki tarafında içi radyalvarî bölümlere ayrılmış mavi beyaz renkli keramik iki köşeyi süslemektedir. Bunların altlarında, bu kere kahverengi fakat daha küçük ebadta sırlı keramikler bulunmaktadır. Üst kısma ise mukarnasiı bir çerçeve içine ayetel kürsi kitabe yazılmıştır.

Eskişehir Ankara otobüs bileti fiyatları

HACI MUSA CAMİİ: Demirtaş Mahallesi Eski Yol sokakta bulunan eseri kitabesine göre 825 H. (1421) tarihinde Şerafettin Zade Musa yaptırmış 1342 H. (1923) yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Bugün Hacettepe Üniversitesi inşa sahası içinde kalan eser boyuna uzanan büyükçe dikdörtgen plânda olup, cami’in beden duvarları zemin hizasından itibaren kerpiç malzemeden yapılmış ve ahşap tavanlıdır. Mekân iki yanındaki dikdörtgen pencere ile aydınlanmaktadır, bütün tavan çıtalarla kare bölümlere ayrılmış ve orta kısma altıgen göbek yapılmıştır. Tavan kenar pervazları ile orta göbeğin kenarları aşı boyalı nakışlarla süslüdür. Diğer taraftan pencere kenarlarında da bir takım nakışlar bulunmaktadır ki gerek tavan ve gerekse pencere kenarlarındaki bu nakışlar orijinal değildir. Bazı nakışların altından eski nakışların izlerini farketmek mümkündür. Cami’in Kuzey kısmında yer alan son cemaat yeri, iki direk ile desteklenmektedir. Son cemaat yerinin üzeri bir ikinci kat halinde ve Kuzeydeki mahfil ile birleştirilerek genişletilmiştir.
Bütün cephelerin sade görünüşü yanında 3 basık sivri kemer Kuzey cepheyi süsler. Beden duvarlarının uzantıları olan yan duvarlar arasına konmuş spoli sütunlar üzerindeki tuğla kemerler cami’in ilk yapılışına ait değildir. Kemerler üzerinde de tuğla kaplama olarak devam eden Kuzey cephenin 1923 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı tamir esnasında ilâve edilmiş olduğu anlaşılmakta bu tamire ait bir de kitabesi bulunmaktadır. Kuzeybatı köşede yer alan minare kesme taş kaidelidir. Pabuç kısmından itibaren tuğla olarak devam eden minare gövdesi yenilenmiş ve minare eski yüksekliğinden biraz fazlaca yükseltilmiştir. Cami’in beden duvarları üzerindeki 2. sıra pencereleri alçı şebekeli ve renkli camlıdır. Kıble duvarının ortasında duvarın 1/3 ünü kaplayan mihrabın esas nişi 5 kenarlı olup iki köşesinde iki sütunçe ile süslenmektedir. Mihrap nişinin üst kısmı mukarnaslıdır. Köşe dolguları geometrize olarak tezyin edilmiş ve 3 bölüme ayırılmıştır. Her bölüme Kuran’dan alınmış ayetler yazılmıştır. Mihrabın 3 etrafını dolaşan birbiri içindeki üç sıra bordürde Kelimei Tevhit yazılıdır. Giriş kapısının iki kanadı arabesklerle süslenmiştir.
Eskişehir’den Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Eskişehir Ankara Seferleri
Eskişehir Ankara Otobüs Firmaları