Giresun Ankara Otobüs Bileti

Giresun Ankara otobüs bileti fiyatları ve Giresun Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
LEBLEBİCİ OĞLU CAMİİ : Değirmenciler Caddesinde bulunan Camii, Ankara Müftüsü Kantar Zade Mustafa Bey ve Oğulları tarafından 1125 H. (1713) tarihinde yaptırılmıştır. Büyük bir dikdörtgen teşkil eden plânı, temelden itibaren kalın kerpiç duvarlardan meydana gelmiştir. Sadece Kuzey cephesinde pek az tuğla kullanılmıştır. Esasen sade bir yapı olan Leblebici Oğlu Cami’inin geçirmiş olduğu tamirlerle eski durumuna ait hususiyetleri tamamen yok olmuştur. Ahşap tavanı ince çıtalarla kare bölümlere ayrılmıştır. Cami’in Kuzey cephesinde bu gün kapalı olan son cemaat yerinin evvelce iki sütunlu ve 3 kemerli olduğu anlaşılmaktadır. Mihrabı, mekânın çok yüksek olmasına rağmen tavana kadar devam etmekte olup niş etrafında en dışta Kelime-! Tevhit yazısı ve onun İçinde örgülü ve en içte Ayet-el Kürsi yazılı içice üç bordur ile çevrimis bulunmaktadır

Giresun Ankara otobüs bileti fiyatları

K İ T A B E S İ
1 — 01 cenabı mufti Ankara seyyit Mustafa
2 — Yani kantar zade efendinin al merd hûda
3 — Cümle evkatı salah üzre etmiş idi güzan
4 — Kâriyü’l Kur’an idi al zatı ekrem daima
5 — Çün işitti ircii emrini hatiften o pir
6 — Cani dil birle edüp ol emri hakka iktida
7 — Edicek oğullarına tavsiye-i hayrile
8 — Yaptılar bu camii balayı onlar biyriya
9 — Ya ilâhi fahri alem hürmetine kıl kabul
10 — Ecri ezâfiyle me’cur eyle fi yevmil ceza
11 — İşbu hayri vaki eyle defteri lef ile
12 — Sayeban et fevkına mahşerde envan-ı huda
13 — Hem kim okur ruhuna bir fatiha ihlas ile
14 — Anı da cennette yarap eyle can-ı enbiya
15 — Hıziya kıldım dua bir le onun tarihin
16 — İş bu camile beola firdevsi can Mustafa. 1125 H. (1713)

KURTULUŞ (KUL DERVİŞ) MESCİDİ : Hacettepe Üniversitesi inşa sahası içinde Kurtuluş Mahallesi Sülün Sokakta bulunan Mescidin XVII. yüzyıl başında Kul Derviş isminde bir şahıs tarafından yapılmış olduğu söylenmektedir. Bugün çok harap vaziyette olan mescidin Hacettepe Üniversitesi istimlâk sahası içinde bulunması dolayısı ile başka bir yere nakledilmesi düşünülmektedir. Boyuna dikdörtgen plândaki yapının beden duvarları tamamen kerpiçten olup, üzerini kiremitli bir çatı örtmektedir. 424 Eser, eski Selçuklu camilerinde olduğu gibi kıble duvarına paralel olarak sıralanmış yuvarlak ağaçlar üzerinde tahta tavanlıdır. Dört yandaki kenar bingileri esas tavandan daha aşağıdadır. Bütün tavan ince çıtalarla baklava şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Kıble duvardaki bugünkü alçı mihrabın dökülmüş kısımlarından mukarnaslı eski mihrabın kalıntıları görülmektedir. Tavanın yan pervazları aşı boyalı nakışlıdır. Plânına göre yüksek sayılabilen mekânın beden duvarlarında 2 sıra halinde dikdörtgen pencereleri bulunmaktadır. Kuzey tarafta yer alan ahşap mahfil sonradan ilâve edilmiştir. Mescidin minaresi bulunmamakta ise de Kuzey cephede giriş kapısı üzerinde küçük bir çıkma teşkil eden kısmın minare vazifesi gördüğü anlaşılmaktadır.
Giresun’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Giresun Ankara Seferleri
Giresun Ankara Otobüs Firmaları