Isparta Antalya Otobüs Bileti

Isparta Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ: Antalya’da tedavi edici sağlık hizmetleri geniş ölçüde il Merkezi’nde toplanmıştır, il’in toplam yatak kapasitesinin %66’sı Antalya kentindedir. Yataklı tedavi hizmetleri sunan kuruluşlar şunlardır: Antalya Devlet Hastanesi (200 yatak), Doğum ve Çocuk Bakımevi (225 yatak), SSK Hastanesi (200 yatak) , Gazipaşa (100 yatak), Alanya (70 yatak), Elmalı (110 yatak), Serik, Kumluca, Finike, Kaş Devlet Hastaneleri, Özel Akdeniz Cerrahi Kliniği ve Akseki Manavgat, Korkuteli Sağlık Merkezleri. Sağlık merkezleri 10-20 yataklıdır. Bu merkezler daha çok ayakta tedavi ve kısa süreli yatakta tedavi uygulayabilecek niteliktedir. 2008’de bu kurumların toplam yatak sayısı 860’tır. Bunlar dışında, Verem Savaş Dispanseri, A.Ç.S. merkezleri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri de ayakta tedavi hizmetleri sunmaktadır. Antalya’da hastanelere 2008’de toplam 30.000 hasta kabul edilmiştir. Ortalama 6 gün kalan hastalar, yatak kapasitesinin %55’ini kullanmıştır. il’in tek doğumevinin istatistikleri incelendiğinde, bu kuruluşun aşırı bir yük taşıdığı göze çarpmaktadır. Öngörülen yatak sayısı 70 olmasına karşın, 2008’de yalnızca 45 yatağı bulunan bu doğumevinde, aynı yıl yaklaşık 10.000 hasta poliklinikte muayene edilmiş; 4.500 hasta yatırılmış; yaklaşık 1.200 ameliyat, 2.000 doğum gerçekleştirilmiştir. Yatılı hastaların ortalama kalış süresi 3 günü geçmemekle birlikte, yatak işgal oranı %98’dir. Bu oran bazı yıllar %100’ü aşmış, örneğin 2006’da %113’ü bulmuştur. İşgal oranlan yılın büyük bir bölümünde bir yatağa birden fazla hastanın kabul edilmiş olduğunu göstermektedir. Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 2008’ de 250 hasta kabul edilmiş, bu hastalar ortalama 35 gün kalarak, yatakların %23’ ünü işgal etmişlerdir.

Isparta Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

2008’de Antalya’da 131’i uzman olmak üzere, toplam 209 doktor bulunmaktadır. Aynı yıl il’deki diş doktoru sayısı 75, eczacı sayısı ise 200’dir. 330 hemşire, 137 sağlık teknisyeni, 129 ebe bulunmaktadır. Eczane sayısı 138’dir. İl’deki tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli ölçüde bir yetersizlik görülmektedir. Dünya Sağlık Teşkilatı koruyucu önlemleri geliştirmiş azgelişmiş ülkeler için 10.000 kişiye 30 yatak standardını kabul etmiştir.

2008’de Türkiye’de 10.000 kişiye 20, Antalya’da ise 12 yatak düşmektedir. Antalya sağlık personeli açısından da Türkiye ortalamasının gerisindedir. 2008’de Türkiye’de 10.000 kişiye 3,6’sı uzman, 2,4’ü pratisyen olmak üzere toplam 6 doktor düşerken; Antalya’da bu sayılar sırasıyla 1,8, 1,1 ve 3’tür. Görüldüğü gibi, Antalya ili’nde Türkiye’ye göre yarı yarıya az sayıda doktor vardır. Yetersizlik diğer sağlık personeli için de geçerlidir. Ayrıca sağlık personelinin kendi içindeki dağılımı dengesizdir. Örneğin, 2008’de Antalya’da 78 pratisyen doktor, buna karşılık 131 uzman doktor bulunmaktadır.

 

Isparta’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Isparta Antalya Seferleri
Isparta Antalya Otobüs Firmaları