Karabük Amasya Otobüs Bileti

Karabük Afyon otobüs bileti fiyatları ve Karabük Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
SULTAN II. BAYEZİT CAMİİ: Amasya’nın İstasyona giden Ziya Paşa Bulvarında Cami, Medrese, İmaret ve Şadırvandan ibaret külliyenin Sultan II. Beyaztı’ın emrile Amasya Valisi Ahmet Bey tarafından 886 H. (1485) de yapımına başlanmıştir. 891 de hitama eren külliyenin mimarı Şemsettin Ahmet’tir. Eser Osmanlı mimarîsinin en karakteristik yapıları arasında sayılmaktadır. Cami’in inşa kitabesinden başka bir ayak üzerinde Yakup bin Aptullah ve Zeyneddin-bin Zekeriya isimleri geçerki bunların binayı 999 ve 1079 H. yılındaki zelzelelerden sonra tamir eden mimarların ismi olması gerekir. Son cemaat yerinin orta bölümünün nihayetindeki nişli büyük giriş kapısı üzerindeki kitabe de meşhur hattat «Hamdullah Efendinin» dir. Ters T plân tipindeki yapının kuzey cephesinde yeşil breç mermer sütunlar üzerine oturan beş sivri kemerin taşıdığı beş bölümlü ve beş kubbeli bir son cemaat yeri yer almaktadır. Son cemaat yerinin orta bölümü nihayetinde cami’in beden duvarlarından ileri doğru çıkmış cümle kapısına geçilmektedir ki, kapı nişinin üzeri zengin stalâktitlerle yukarı doğru kademeli bir şekilde daralarak nihayete erilinci Bayezit Camii planı 220 II. Beyazıt Camii kuzey cephesi inektedir. Diğer taraftan portâl nişinin sağ ve sol yanlarındaki 5 kenarlı mihrabiye nişleri üzeri de aynen portal nişinde olduğu gibidir. Cami’in giriş kapısı yay kemerli ve yeşil breç mermer söveli olup kendi üzerinde inşa kitabesi yer alır.

Karabük Afyon otobüs bileti fiyatları

Plân şemasına göre mekân konstrüksiyonu ters T plânına getirilen bir yeniliktir. Orta eksen üzerindeki iki kare mekân gayet büyük ölçüde tutulmuş olup her ikisi birbirinden büyük bir kemerle ayrılmaktadır ve yan mekânlarla da gene kemerlerle meydana getirilmiş olan açıklıklar sayesinde irtibat halinde bulunmaktadır. Yani, II. Bayezit Cami’inde yan mekânlar müstakil hücreler halinde bulunmayıp cami’in esas ibadet kânına dahil edilmişlerdir. Hem kendi aralarındaki ve hem de Orta eksene açılan kemerlerle geniş safların yer alabileceği büyük bir im kan meydana getirilmiştir. Diğer taraftan yan mekânların orta mekânlarla bu şekilde birleşmesi dolayısıyla ters T Plân şemasındaki camilerin nisbeten karanlık kalan yerleri bu eserde yanlardan gelen ışıklarla aydınlığa kavuşmuştur. Dış mimarîdeki kalın kesim taş sisteminin ağırlığı iç mimarîde tamamen hafifletilmiştir. Orta ondeki her iki kubbenin de kasnaklarında sıra ile pencereler açılmaktadır. Kubbe intikalleri ise tromplarla sağlanmaktadır. Mekânı aydınlatan pencereler 3 sıra halinde olup, alt sıradakiler dikdörtgen ve mermer sövelidir. Pencere üzerileri sivri kemer alınlıklarla nihayetlenmiş ve son cemaat yerine açılanların dış yüzeyleri mavi beyaz çini kitabeti panolarla süslenmiştir. İkinci sıra pencerelerse sivri kemerli olup alçı şebekelidir. Kıble duvarındaki mihrap, duvarlardan hafif çıkıntı teşkil etmektedir.
Karabük’den Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Karabük Amasya Seferleri
Karabük Amasya Otobüs Firmaları