Karabük Antalya Otobüs Bileti

Karabük Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Nigâr Hatun Türbesi: Yivli Cami ile Mevlevi Tekkesi arasındadır. Nigâr Hatun, Şehzade Korkud’un annesidir. Camiyi XVI. yy’da Şehzade Korkud’un, Antalya Valisi’yken yaptırdığı sanılıyor. Kesme taştandır, altıgen planlıdır, çatısı kiremit örtülüdür.

Şeyh Secaeddin Türbesi: Çaybaşı Mahallesi’ndedir. 1238’de yapılmıştır. Kesme taştandır. Kare planlı olan yapıda üst bölüm mescit olarak kullanılmaktadır. Alt bölüm türbedir, yapı kiremitli bir çatıyla örtülüdür.

Abdal Musa Türbesi: Elmalı’nın 14 km güneyinde, Tekke Köyü’ndedir. XVIII. yy’da yapılmıştır. 1874’te, 1910’dave 2018’de onarım görmüştür. 9,40 m x 9,40 m boyutlarında, kare planlıdır, kesme taştan yapılmıştır. Sekizgen kasnak üzerine yüksek bir piramit çatıyla örtülüdür. Türbede, Horasan erenlerinden Abdal Musa ve ailesinden kişilerin 5 sandukası bulunmaktadır.

Karabük Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Evdür Han: Antalya’nın 18 km kuzeybatısında, Korkuteli yolu üzerinde Uzunkuyu semtinde, antik bir kentin nekropolü üzerindedir. I. lzzeddin Keykavus’un yaptırmış olduğu bu hanın yazıtında eksik olan yer tamamlandığında 1214-1218 tarihi ortaya çıkar. 52 m x 71 m boyutlarındadır, avluyu çevreleyen revaklardan oluş ur. Yapıda, kapalı mekân yoktur. Sivri kemerli gözler, yolcuların hayvanlarını bağlamaları ve yüklerini koymaları için ayrılmıştır. Sivri kemerli girişin yanında geometrik süslemeler vardır. Sağlam kesme taş duvarları, destek kuleleri çevreler. Bu han, yaklaşık 3.800 m2’lik bir alanı kaplamaktadır.

Alara Han: Manavgat’ın 45 km güneydoğusunda, denizden ve Alara Çayı ağzından 15 km içerideki vadide, eski bir kervan yolu üzerindedir. Girişin üzerindeki yazıttan 1232’de Alaaddin Keykubad’ça yaptırıldığı anlaşılır. Dar ve uzun avlu, açık ve kapalı mekânlarla çevrilidir. Avlunun dışında dayanaklarla desteklenen beşik tonozlu bir bölüm,en dışta da boydan boya uzanan beşik tonozlu birer koridor bulunmaktadır.

Karabük’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Karabük Antalya Seferleri
Karabük Antalya Otobüs Firmaları