Karaman Antalya Otobüs Bileti

Karaman Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

TİYATRO: Tiyatro etkinlikleri sinemadan çok daha geridedir. 2007-2008 sezonunda Antalya’da yalnızca bir özel tiyatro bulunmaktaydı. Bu tiyatro da salon sorunundan dolayı, ancak sezonun yarısında oyun sergileyebilmiştir. Büyük bir kültür geleneğine sahip olan il’de bu durum gerçekten çok düşündürücüdür. Oysa ki, Antalya ili sınırları içinde bulunan Belkıs (Aspendos) Tiyatrosu, yeryüzündeki açıkhava tiyatrolarının en önemlilerindendir. Bu tiyatronun yeri ve ses özellikleri gözönüne alındığında, Antalya’da tiyatro geçmişinin düzeyi görülebilir. Antalya sınırları içinde bulunan Perge’dede büyük bir tiyatro vardır. Side’de çok daha büyük, 15.000 kişilik bir tiyatro bulunmaktadır. Bugün birer tarihsel anıt olarak görülen bu kültür merkezleri yanında, günümüz Antalyası’nda tiyatrodan söz etmek güçtür. Görsel sanatların resim, heykel, bale gibi dallarında Antalya İli’nde herhangi bir yararlanmıştır, il’i memur ve l’i hizmetli olmak üzere 12 personeli vardır. Ancak bu personelden yalnız biri kütüphanecilik öğrenimi görmüştür. Bu durum, hizmet veriminde aksaklıklara yol açmaktadır.

Karaman Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

AKSEKİ’DE YEĞEN MEHMET PAŞA KİTAPLIĞI: Akseki, Antalya İli’nde önemli bir kültür merkezidir. Kentin, zengin bir tarihsel geçmişi vardır. Bu tarihsel birikimin ürünleri büyük ölçüde Yeğen Mehmet Paşa Kitaplığı’yla günümüze ulaşmıştır. ilçenin yetiştirdiği ünlü devlet adamlarından Yeğen Mehmet Paşa, bugünkü kitaplığın temellerini 1782’de atmıştır. Kitaplık, 1926’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, önce çeşitli binalarda çalışmış, 2016’da asıl yapının onarımı bitince yerleşik duruma geçmiştir. Kitaplıkta Osmanlı Dönemi’nden kalma 318 el yazması yapıt bulunmaktadır. Bunlardan elyazması Kuran ı Kerim’lerden birinin o dönemde bile demirbaş değeri çok yüksek olarak belirlenmiştir. 2008 sayımlarında kitaplıkta 14.420 yapıt bulunmaktadır. Aynı yıl 37.136 kişi bunlardan yararlanmıştır. İki memuru ve bir de hizmetlisi bulunmaktadır.

Karaman’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Karaman Antalya Seferleri
Karaman Antalya Otobüs Firmaları