Kilis Antalya Otobüs Bileti

Kilis Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

ALANYA TERSANESİ: Kızıl Kule’den savunulan tersane, Alanya Kalesi’nin doğusundadır. 1227’de Sultan Alaaddin Keykubad’ca yaptırılmıştır ve ayakta kalabilmiş az sayıdaki örnekten biridir. İçinde dönemin büyük gemilerinin yapıldığı ve barındığı, üstü beşik tonozla örtülü 5 gizden oluşmuştur. Bu 5 giz, dörder kapıyla birbirine bağlanır. 7,70 m eninde ve 42,50 m derinliğindedir. Duvarları kesme taştan, tonoz ve kemerleri tuğladandır. Kapısının üzerinde 5 satırlık yazıt vardır. Işıklandırma, tavandaki deliklerle sağlanmıştır.

HIDIRLIK KULESİ: Antalya’da surların güneybatısında, denize yakındır. I. yy’da “Işık Kulesi” olarak yapıldığı sanılmaktadır. Kesme taştandır. İki katlı ve 14 m yüksekliğindedir.

ALANYA FENERİ: 1720’de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ca yaptırılmıştır. Onarım görmüş, değişikliğe uğramıştır. Yerinde çok eski çağlardan beri bir fenerin var olduğu söylenir.

Kilis Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Antalya, kültürel etkinlikleri yoğun bir ilimizdir. Bu etkinliklerin başında “Antalya Altın Portakal Film Şenliği” gelmektedir. Bu şenlik, ülkemizin en eski “Film Şenliğedir. Şenlikte öbür sanatsal etkinliklere de yer verilmekte, yakın yıllara değin ekim ayında Antalya, Türkiye’nin kültür merkezlerinden biri görünümünü kazanmaktaydı. Ancak, son yıllarda bazı olaylar nedeniyle bu canlılık yitmiştir. Geçmişle karşılaştırıldığında, spor dışında, hemen tüm etkinliklerde aynı durum gözlemlenmektedir, örneğin, son on yılda yerel basın alanında hiçbir ilerleme görülmemiştir. önceleri yayma başlamış gazete ve dergilerin bir bölümü kapanmış, kapanmayanlar da ölüm-kalım savaşı verir duruma düşmüşlerdir. Öte yandan, tarihin en büyük ve en önemli tiyatrolarından birinin bulunduğu Antalya’da günümüzde bir tek tiyatro salonu yoktur. Kitaplıklarda da gerileme olgusu gözlemlenmektedir. Kitaplıklara giren kitap sayısı da, kitaplıklardan yararlanma oranı da son yıllarda düşüş göstermiştir. 2007’de Antalya’daki yedi halk kitaplığına 2.994 kitap girerken, 2008’de bu sayı 542’ye düşmüştür.

Kilis’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Kilis Antalya Seferleri
Kilis Antalya Otobüs Firmaları