Konya Antalya Otobüs Bileti

Konya Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Antalya’nın bir ilçesi olan Side yerleşiminde tarihi yapılar…

Ana Caddeler: Side kentinde iki ana cadde vardır. Bu caddeler Antik Çağ’ın sütunlu caddelerine örnektir. Kent kapısı geçildikten sonra yassı taşlarla döşeli geniş bir alana gelinir; burası iki ana caddenin başlangıç noktasıdır. Bu caddelerden biri güneybatı yönünde (880 m) uzanarak agora ve tiyatronun yanından geçer. Öbür cadde ise kuzeyden güneye 350 m uzanır. Bu caddelerin her iki yanlarında sütunlu portikler ve onların da gerisinde dükkânlar bulunmaktadır. Sütun başlıkları korint üslubundadır. Caddelerin ortasında su kanatlan açılmıştır, ayrıca altlarında da su yollan vardır. Çeşme: Surun dışında, kent kapısının karşısında Anadolu’nun en büyük tarihsel çeşmesi “nymphaeum” yer almaktadır. Bu çeşmenin önünde geniş bir havuz vardır, ön yüzünde, yarım daire biçiminde nişler bulunur. Bu nişler içinde heykeller yer almaktaydı. Eşsiz bir su sistemiyle uzaklardan getirilen su bu üç büyük nişin içindeki üçer mermer çörtenden akıyor ve havuzda toplanıyordu. Havuzun içinde ve çevresinde cephe süslemesinin mimari parçaları görülür. Halkın su aldığı büyük kurnalar ve bunların aralarındaki bölümlerde, kabartmalı levhalar vardı. Bu levhalarda tanrılara ilişkin kimi olaylar anlatılmıştır. Bu çeşme İÖ III. yy’da yapılmıştır. Evler: Güneybatı doğrultusunda uzanan sütunlu cadde üzerindeki dar kaldırımlı bir sokakta karşılıklı iki ev vardır. Bu evler, ortalarında birer avlu ve bu avluların çevresinde yer alan çeşitli büyüklükte odalardan oluşmuşlardır. Mermer döşeli avluların ortalarında birer sarnıç, kenarlarında birer kuyu ve birer havuz vardır. Bazı odaların tabam geometrik motifli döşeme mozayikleriyle kaplıdır. Bu evler, Helenistik Dönem’de yapılmışlardır. Agora: Tiyatrodan sonra geniş bir caddeden geçilip anıtsal bir yapıya varılır. Bu 100 X 100 m boyutlarında, dört yanı sütunlu galerilerle çevrili agoradır. Kentin pazar yeri olan agora portiklerle çevrilidir, üç yanında dükkânlar yer almaktadır. Alanın ortasında, mermerden yapılmış yuvarlak bir yapının kalıntıları vardır. Burası, kentlerin kaderine egemen olduğuna inanılan Tanrıça Tykhe için yapılmış bir tapmaktır. Yapının kaidesi yüksektir, Korint üslubunda 12 sütundan oluşan bir galeri vardır. Galerinin üzerini, 12 dilimli piramit biçiminde bir dam örtmektedir. Agora’nın kuzeybatı köşesinde bir anıt yer almaktadır. Eksedra (çutra) olarak yapılan bu amtta yarım daire biçiminde bir alan bulunuyordu. Bu anıt, heykellerle süslenmiştir. Gymnasinm: Agoranın güneyindeki cadde üzerinde yer alır. Dört tarafı portiklerle çevrili olup büyük bir avlusu vardır. Bu bina, Uç salondan oluşmaktadır. Oldukça süslü olan orta salonda nişler, heykeller ve sütunlar bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca, sağ köşe hücresinde bulunan Tanrıça Nemesis heykeli yerinde bırakılmış, öbürleri müzeye taşınmıştır. (Heykeller ünlü Helen heykellerinin kopyalarıdır). Binanın orta salonunun imparatora ayrıldığı, yan odaların arşiv olarak kullanıldığı sanılmaktadır. II. yy’da yapıldığı ileri sürülmektedir.

Konya Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Roma Kapısı: Kuzey-güney doğrultusundaki ana caddede Roma Dönemi’nde yapılan kemerli bir kapı vardır. Bu kapının üzerinde, eskiden dört atlı bir araba üzerinde duran bir imparator heykeli vardı. Tiyatro: Bu tiyatronun mimarlık tarihi açısından önemi, öbür kentlerde olduğu gibi bir dağ yamacına yaslanmaması, kemerli mekânlar üzerinde kurulmuş olmasıdır. Bunda, arazinin düz olması büyük rol oynamıştır. Plan özellikleri ve mimari elemanlarına bakılarak yapının IS II. yy’da yapıldığı söylenebilir. Cavea, orkestra ve scena olmak üzere üç bölümden oluşan tiyatro, Pamfilya tiyatroları içinde en büyük ve anıtsal damdır. Cavea bölümü geniş bir diazoma ile ikiye ayrılmıştır. Tiyatro 20.000 seyirci alacak büyüklüktedir. IV. yy’da savaş ve istila tehlikesine karşı yapılmış olan sur, sahne binasından geçmekte ve tiyatroyu ikiye bölmektedir.

Konya’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Konya Antalya Seferleri
Konya Antalya Otobüs Firmaları