Kütahya Antalya Otobüs Bileti

Kütahya Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

MYRA (DEMRE): Eski Çağ Likya Bölgesi’nin en büyük 6 keminden biridir. Bugün Antalya’ya bağlı Kaş ilçesi’nin bir bucağıdır. Eskiden bir kıyı kentiyken, Demre Çayı’ nın getirdiği alüvyonlarla bugün denizden içeride kalmıştır. Geç dönem belgelerinden anlaşıldığına göre Myra bir ara başkent olmuştur. Massykytos yöresinin sikke basma merkezi oluşu önemini artırmıştır. Demre sikkelerinin en eskisi, İÖIII. yy’dan kalmadır. Sikkelerde Yunan Artemisi’nin ya da yöresel tanrıçaların tasvirleri bulunmaktadır. Demre’nin Likya Birliği’nde üç oyu vardı. Kent öbür Likya kentleri gibi özellikle IS Il.yy’da gelişme göstermiştir. Erken Hıristiyanlık döneminde önemini korumuş; Aziz Paulus, Roma’ya giden öteki havarilerle son kez burada buluşmuştur. Myra, ayrıca Hıristiyan dünyasında Noel Baba diye bilinen Aziz Nicolaus’un piskoposluk ettiği kenttir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda Myra’dakı kilisede bulunan bir lahitte Nicolaus’un kemiklerine rastlanmıştır. Myra, akropol ve tiyatro ile kaya mezarlarının bulunduğu yerler olmak üzere iki bölümde incelenir. Demre Ovası’nın kuzeyindeki akropolü çeviren surların büyük bir bölümü günümüze dek gelmiştir. Kentin en önemli yapısı tiyatro, eğimli bir yere oturtulmuştur; bir parçası da tonozlar üzerindedir. İS II. yy’da yapılan tiyatro, Roma çağı yapısıdır. IS VII. yy yapıtı iki kilise kalıntısı ile aynı yüzyıldan bazilika tipi Aziz Nico- laus kilisesi, son yıllarda ortaya çıkarılmıştır. Bu kilise, Anadolu Bizans mimarisinin ilginç yapıtlarındandır. Burada VI. yy’dan kalma bir kilisenin bulunduğu bilinmektedir. Ancak, bugünkü yapı, VIII. yy yapıtıdır.

Kütahya Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Kilise, erken dönemlerin bazilika tipi ile ortaçağ Bizans mimarisinin kapalı Yunan haçı tipi arasında geçişi oluşturur. Yapıya ekli hücrelerden birinde aziz Nicolaus’un gömülü bulunmaktaydı. Kilise, XIX. – XX. yy’da Müslüman donanmalarının akınları sırasında hasar gördü, XII. yy’da onarıldı. Duvarlarım yer yer süsleyen fresklerle döşemesindeki mozayikler bu dönemdendir. Demre’yi kıyıdan uzaklaştıran alüvyonlar kilisenin de 6 m kadar toprağa gömülmesine neden oldu. Zamanla kullanılmaz duruma gelen yapının yıkılan kubbesi yerine 1860 onarımında gotik üslupta çapraz bir tonoz yapıldı. Kilise son zamanlarda topraktan çıkarılmış ve eski biçimine kavuşturulmuştur. Kentin nekropolü, tiyatronun doğu ve batısında yer almaktadır. Sura-Myra yolu üzerinde Korint sütunlu ve Antae başlıklı çok iyi korunmuş bir mozoleum bulunmaktadır.

Kütahya’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Kütahya Antalya Seferleri
Kütahya Antalya Otobüs Firmaları