Mardin Antalya Otobüs Bileti

Mardin Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Aspendos Tiyatronun kuzeyinde ve Akropol’ün doğusunda Stadion yer almaktadır. Bu yapı, günümüzde yıkık durumdadır. “Stadion”un uzunluğu 215 m’dir, planı “U” biçimindedir. Kazı bulgularına göre Stadion’a güneydeki kapıdan girilmektedir. Akropol’ün güneyinde, birbirlerine oldukça yakın, kubbeli ve kemerli iki yapının hamam olduğu sanılmaktadır. Bunlardan küçüğü 36,5 m x 35 m boyutlarındadır; bugün yıkık durumdadır. Büyüğü 42,50 m x 60 m boyutlarındadır. Bu hamam, yerel bir taş türü olan konglomerayla yapılmıştır. Büyük hamamın IS II. yy’in sonlarıyla III. yy’ın başlarında, küçük hamamın ise ÎS IV. yy’ın sonlarıyla V. yy’ın başlarında yapıldığı sanılmaktadır. Roma Dönemi’nde zenginleşip genişleyince, kente bir su düzeni yapılmıştır. Su kemeri de bunun bir parçasıdır. Kimi sanat tarihçilerince, yapıda görülen tuğla işçiliğinin Bizans tuğla işçiliğine benzediği ileri sürülmektedir. Su kemerinin ne zaman yapıldığı kesinlikle bilinmiyor.

Mardin Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Bu su kemeri, Anadolu’daki su kemerleri arasında en iyi korunmuş olanıdır. Kemer, Akropol ile kuzeybatı dağları arasında uzanmaktadır. Her iki ucunda birer su kulesi vardır. Güney kapısının hemen arkasında, girişin solunda, agoraya giden yol üzerinde bir tapınak vardır. Bunun, Artemis Tapmağı olduğu sanılmaktadır, 7×11 m boyutlarındadır. Tapınakta, küçük bir sella ve bir ön portik vardır. Kalıntıların azlığından tapınağın hangi tarihte yapıldığını saptamak olanaksızdır. Aspendos kentinde geniş nekropol alanları vardır. Bunlar üç alandadır: Kızıl Belen Köyü’nde, Stadion’un kuzey ve doğusunda, Akropol’ün güneybatısındaki tepeler üzerinde. Bu nekropollerde birçok lahit bulunmuştur.

Mardin’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Mardin Antalya Seferleri
Mardin Antalya Otobüs Firmaları