Niğde Antalya Otobüs Bileti

Niğde Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

DÜĞÜN GELENEKLERİ: Antalya’nın kentsel ve kırsal kesimlerinde yaşayan yerleşik nüfusun düğün gelenekleri birbirine benzer. Hâlâ göçebe yaşamlarını sürdüren Yörükler’de ve Tahtacılar’da, birçok gelenek gibi, düğün gelenekleri de değişiktir. Tahtacılar’da, gençler seçimlerini özgürce yaparlar ve anlaşarak evlenirler. Ancak erkek tarafı kız tarafına, “ağırlık” adı verilen, sarı lira, katır, elbiselik gibi armağanlar vermek zorundadır. Gençler kimi zaman, ağırlık vermekten kurtulmak için anlaştıkları kızları kaçırırlar. Yörükler’de de gençler evlenmeye kendileri karar verirler. Erkek tarafı kız tarafına deve, sığır, at, davar gibi ağırlıklar verir. Kız tarafının evliliği onaylamadığı durumlarda genellikle kız kaçırılır. Düğünler daha çok güz mevsiminde, kışlığa inildiği zaman yapılır. Komşu obalara haber salınır, konuklar armağanlarıyla gelirler. Düğün eğlenceleri sırasında deve güreşleri, cirit oyunları, seymen alayları yer alır. Obadaki tüm çadırlar siyahken yeni evlilere ayrılan çadır beyazdır. Kırsal kesimde aileler, gençlerin eş seçimindeki belirleyici konumlarını hâlâ korumaktadırlar. Buna bağlı olarak, düğün gelenekleri az çok değişerek de olsa günümüze değin gelebilmiştir.

Niğde Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Kent merkezinde ise, toplumsal değişmeye koşut olarak, düğün gelenekleri hızlı bir değiş meye uğramış, birçoğu unutulup gitmiştir. Örneğin, geçmişin davullu zurnalı düğünlerinin yerini salon düğünleri almıştır. Günümüzde büyük bir bölümü uygulanmayan yöresel düğün geleneklerinin başlıcaları şunlardır: Bayrak Dikme: Düğünün başladığını bildirmek için başvurulan bir gelenektir. Düğün sahibi 2-3 m boyunda bir direğin ucuna bir yazma ya da bu boyda bir bez bağlar, tepesine de bir yumurta kabuğu geçirir. Direk, kurban kesilip dua edildikten sonra dikilir. Direk dikildikten sonra düğün tarihinin değiştirilmesi ya da ertelenmesi söz konusu olamaz. Oku: Konuklar düğüne, küçük bir armağan gönderilerek çağrılırlar. Bu tür çağrıya “oku” denir. Gelin Hamamı: Erkek tarafı bir günlüğüne bir hamam kiralar. Gelin, öğle yemeğinden sonra davul zurna eşliğinde hamama götürülür. Hamama girmeden önce gelin ve ellerinde mumlarla yardımcı kadınlar türkü söyleyerek üç kez dönerler. Çeyiz Yayma: Kız tarafı, kızın götüreceği çeyizleri kendi evinde sergiler ve konuklar çeyizleri görmeye gelirler. Elmalı’ da bu gelenek başlı başına bir törendir ve “Herdem” adlı seyirlik bir oyunla süslenmiştir. Baş örümü: Elmalı yöresi köylerine özgü bir gelenektir. Kadınlar toplanırlar ve gelinin saçlarını örerler, sonra içinde çiğdem bulunan bir sini getirilir. Sini gelinin başı üzerine konur, her gelen çiğdeme vurur.

Gelin damat evinin kapısına geldiğinde, attan ya da arabadan inmek için, “indirme- lik” denilen bir armağan ister, daha sonra kesilmiş olan kurbanın kanına basar ve yere konmuş olan su dolu bir tası ayağıyla devirir. Kapıdan içeri girmeden önce eline yağ verilir.

Niğde’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Niğde Antalya Seferleri
Niğde Antalya Otobüs Firmaları