Ordu Amasya Otobüs Bileti

Ordu Afyon otobüs bileti fiyatları ve Ordu Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
Amasya GÖK MEDRESE Hakkında
Mekânın üzerini örten kubbelerin bazıları hafif ovaldir. Bütün bunlarla beraber yapıda tam bir simetri hakim bulunmaktadır. Turumtay (Gök Medrse) Cami’inin en ilgi çekici taraflarından biri de muhakkak ki giriş cephesindeki portalidir. Gerek giriş eyvanının sivri kemer konturları ve gerekse giriş eyvanının her iki yanındaki tonozlu mekânları aydınlatan pencereler Selçuklu taş işçiliğinin en muhteşem olanlarındandır. Adeta bir halı gibi taşlar oyulmak suretile yukarı doğru zengin mukarnaslarla daralan pencerelerin etrafı dikdörtgen bordürle çevrelenmiştir. Ayrıca pencere niş kemeri köşe dolgularının her iki tarafında yarım küre şeklinde kabaralar kesme taş satıhları süslemektedir. Pencerelerin dikdörtgen bordürleri etrafı da değişik geometrik geçmeler halinde küçük dairevî panolarla süslemiştir. Kuzeydoğu duvarda cami’e bitişik olarak yapılmış bulunan kare plânlı Türbe ise saçak kısmının üzerine kadar kesme taştan yapılmış olup 3 cephedeki pencerelerinin etrafı cami’in giriş cephesinde olduğu gibi dikdörtgen bordürle çevrilmiştir. Gayet yüksek olan kasnak ise türbenin en zarif ve en ilgi çekici tarafını teşkil etmektedir. Sekizgen olan kasnağın bütün yüzlerinde önce dikdörtgen ve bu dikdörtgenlerin içinde de sivri kemerli nişler yer almaktadır. Bütün yüzey ve bilhassa sağır sivri kemerli nişlerin içi, mozaik tekniğinde sırlı tuğla ve çinilerle donatılmıştır.

Ordu Afyon otobüs bileti fiyatları

Geoometrik şekillerin meydana getirdiği yüzeylerin üstünü boydan boya saran ve stilize edilmiş bitki motiflerinin teşkil ettiği bir kuşak yer alır ki burada motifler adeta, üslûplaşmış kufi yazı gibidir. Sekizgen kasnağın üzerinde konik çatı düz bir piramit şeklinde olmayıp 16 köşeli yıldız şeklindedir. Aynı şekil, Tokat’ta Nureddin bin Sengtimur Türbesinde de görülür. İçte türbenin beden duvarları üzerine başlayan ve kasnak içine gizlenmiş bir kubbe ile örtülmüştür. Böylece Selçuklu ve onların bir devamı olan İlhanlı türbelerinde sık sık karşımıza çıkan bu tip türbeler bize yabancı değildir. Medresenin kapısında «Neccar Ebu Müslim» adı yazılıdır ki, bundan da kapının bu usta tarafından yapıldığı zannedilir. Medresenin esas kitabesi yoksa da Sultan Hamit’in yaptırdığı tamire ait kitabe vardır.
Ordu’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Ordu Amasya Seferleri
Ordu Amasya Otobüs Firmaları