Ordu Antalya Otobüs Bileti

Ordu Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

EL SANATLARI: XII. yy’dan sonra Anadolu’ya gelip Antalya ve çevresine yerleşen Teke Yürükleri yöreye adlarını verdikleri gibi kültürlerini de yaymışlardır. Günümüzde Antalya’nın en önemli el sanatlarından olan dokumacılık da Yörükler’in göçebe yaşayışının bir parçasıdır. Bunlardan, göçebe yaşayışını bugün de sürdürenler yılın 2-3 ayını göçte geçirirler. Göçebelik, konutun ve öbür eşyaların hafif, kolayca taşınabilir olmasını gerektirir; bu gereksi nimi karşılayan dokumalar büyük önem kazanmıştır. Hemen her çadırda bir tezgâh vardır. Daha çok, “ıstar” adı verilen, ahşap dikmeler üzerine kurulmuş, üzerinde dikey doğrultuda dokuma yapılan tezgâhlar kullanılır.

Ordu Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Yörükler’de günlük yaşamın geçtiği çadır, kara kıldan kanatlar biçiminde dokunur, yedi kanattan bir çadır çıkar. Dokuma, aralıklı ve seyrek olduğundan, havalandırmaya ve içeriden dışarısının görünmesine olanak verir.

Göçebe yaşayışının bir başka öğesi de çuvallardır. Taşıma, depolama yanında, çadır içindeki dizilişleri ile hem çadır içi bölme, hem de yastık işlevi gören çuvallar, kullanıldıkları yerlere göre değişik adlar alırlar. Giyecek konan çuvallara “sırt” ya da “asbap” çuvalları denir. Bunlar, motiflerine göre de ayrı ayrı adlar alırlar: Al yanak, Küllen, Karaburun, Gök Kayık, Kırkbudak vb. Yağ, peynir gibi yiyeceklerin korunmasında kullanılan “toplu çuval” cicim tekniğiyle daha sık dokunması bakımından öbürlerinden ayrılır. Bulgur, dövme, pirinç, makarna türü yiyeceklerin saklandığı çuvallar da “yoz çuval”, “kılala” ya da “kıl çuval” adını alır. Un çuvalları öbürlerinden daha sık dokunmuştur, bir yüzü nakışlıdır. Tüm çuvallarda nakışlar dikineyken, un çuvallarının motifleri yataydır. Yörük dokumalarının bir başka örneği de “Çul” olarak adlandırılan kilimlerdir. Çullar çoğunlukla yer kilimi olarak kullanıldıklarından, çok sağlam olan siyah keçi kılından dokunurlar. Çullarda genellikle geometrik biçimler, kelebek motifleri görülür. Bunlar bu bakımdan Selçuklu halılarını anımsatır. Heybeler, seccadeler ve sofra bezleri de Antalya’da Yörük dokumacılığına örnektir. Antalya’da yalnız göçebeler değil, köylüler de dokumacılıkla uğraşırlar. Antalya’nın kuzeyinde, Döşemaltı adlı bölge, bu bakımdan bir merkez sayılabilir, özellikle, Kovanlık ve Aşağıoba, halıcılığın en çok geliştiği köylerdir. Döşemaltı halılarının çoğunun boyuttan 1,5 m x 2,5 m’den küçüktür. Ana renkler lacivert, bordo, yeşil, kırmızı ve beyazdır. Zemin genellikle kırmızı, bordo ya da laciverttir. Renklendirmede kullanılan kök boyaları yerlerini sentetik boyalara bırakmışlardır. Bordürlerin sayısı ikiyle altı arasında değişir. Bordürlerde kullanılan suların başlıcaları Göde, İbrahim Suyu, Deve Suyu, Bulanık, Çingilli ve Aksu’dur. Suları oluşturan motifler: eller, koç boynuzları, stilize edilmiş çiçekler, sekizgen yıldızlar ve öbür geometrik biçimlerdir. Döşemaltı halılarında yedi değişik zemin kompozisyonu vardır: Halelli, Toplu, Kocasulu, Dallı, Mihraplı, Akrepli ve Terazili Toplu. Halıların bir cm2’sinde düğüm sayısı 2 x 2 ya da 2×3, bir sırada düğüm sayısı ise 200’dür

Ordu’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Ordu Antalya Seferleri
Ordu Antalya Otobüs Firmaları