Rize Amasya Otobüs Bileti

Rize Amasya otobüs bileti fiyatları ve Rize Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
SAMLAR (KÜÇÜK AĞA) CAMİ VE MEDRESESİ : Yeşil Irmağın Kuzey yakasında, Mehmet Paşa Cami’inin karşısında Samlar Mahallesinde bulunan, tek kubbeli bir cami, mektep ve medreseden müteşekkil küçük bir külliye halindedir. Danişmendlilerden Melik Gazi tarafından ilk defa yaptırılmış olan cami yıkılınca, yerine Kapı Ağası Ayaş Ağa 901 H. (1495) de ikinci defa külliyeyi bina etmiştir. Kare plânda ve tek kubbeli cami’in beden duvarları moloz taştan yapılmıştır. İki sıra halindeki mekânı aydınlatan pencereler sivri kemerlidir. Beden duvarları üç kademe halinde yükselmektedir ki, her kademe üzeri kirpi saçaklarla nihayetlenmektedir. Cami’in üst örtüsü kurşunla kaplı yayvan bir kubbedir. Mekânın içi badanalı bir sıva tabakası ile kaplanmış vs kareden kubbeye üçgenlerle geçilmiştir. Kuzey cephedeki son cemaat yeri üç bölümlü olup, yan bölümlerden daha dar olan ve üzeri manastır (aynalı) tonozla örtülmüş orta bölüm cami’in giriş kısmını teşkil etmektedir. Son cemaat yerinin kemerleri üzerinde boydan boya bütün cepheyi kaplayan dikdörtgen pano, kare taşların etrafında sıralanmış uzunca altıgenlerden meydana gelmiş geometrik şekillerle süslenmiştir. Cümle kapısı basık yay kemerlidir. Kuzeydoğu köşede camie bitişik olarak yapılmış yarım altıgen kaidesi üzerinde minare silindirik gövdelidir. Cami avlusunu üç taraftan çeviren medrese odaları ise bir ucu daha kısa olan U plânındadır. Sade başlıklı silindirik sütunlara istinaden tuğla kemerli revaklar arkasında birer kapı ve pencere ile revaklara açılan medrese odaları sıralanmakta ve odalar beşik tonozlarla örtülmüş bulunmaktadır.

Rize Amasya otobüs bileti fiyatları

Çok küçük ebatta yapılmış olmasına rağmen medrese talebe hücrelerinin içlerinde birer ocak ile dolapları bulunmaktadır. Doğu uçta, talebe hücrelerinin nihayetindeki biraz daha büyük olarak yapılmış beşik tonozlu kısım ise sübyan mektebidir. Osmanlı medreselerinde görülen müstakil dersane binası Ayaş Ağa Medresesinde bulunmamaktadır. Bazı medreselerde de olduğu gibi, camiden aynı zamanda dersane olarak istifade ediliyordu.

Rize’den Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Rize Amasya Seferleri
Rize Amasya Otobüs Firmaları