Sakarya Afyonkarahisar Otobüs Bileti

Sakarya Afyon otobüs bileti fiyatları ve Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
SANDIKLI İLÇESİ ULU CAMİİ Cuma Mahallesinde, Yukarı Pazar mevkiinde, Ulu Cami diye tanınan fakat aslında tek kubbeli bir cami olan eser, kitabesine c.öre, Aydemir Bin Aptullah El Necip tarafından 780 H. (1378) tarihinde yaptırılmıştır. İkinci bir kitabesine göre de Aptullah Bin Mustafa tarafından 933 H. (1526) da tamir ettirilmiştir. Kare plânda ve gayet kalın duvarlardan yapılmış olan cami’in kubbeye geçişi sağlayan pandantifleri, cami’in zemininden itibaren başlamakta ve iç mekanda kasnaksız olan kubbenin eteğine kadar devam etmektedir. Dört kenarda duvarlar üzerindeki takviye kemerleri camiye basık bir hava vermektedir. Kuzey cephede bulunan ahşap son cemaat yeri sonradan yapılmıştır. Cümle kapısı üzerindeki orijinal kitabede 780 H. tarihi okunmaktadır. Moloz taştan yapılmış olan dış duvarlar, kirpi saçaklarla nihayetlenmekte olup, mekânın üzerini hafif sivri bir kubbe örtmektedir. Mihrap nişi yarım silindirik ve üzeri kademeler halinde daralmaktadır. Camide, iç tezyinat, geç devir özelliğini gösteren duvar resimleri halindedir. Kubbe eteğini çepeçevre bir kitabe şeridi sarmakta ve daha sonra kıvrık dallar ve üzüm salkımları, asma yaprakları, vazolar arasında yazılmış kitabeler ve bu vazolar üzerindeki girland motifleri eserin iç kısmındaki süsleri teşkil eden motiflerdir. Kubbe ortasında da yazılı bir göbek bulunmaktadır.

Sakarya Afyon otobüs bileti fiyatları

SANDIKLI ULU CAMİİ KİTABESİ
Bismi’l-llahir-Rahmani’r-Rahim
Ve inne’l nıesacide lillahj felâ~ ted’u me’al-llahi
Ammero haze’l-mescîdi’l-mubĞrek tersim
el-Emirü’l-KebTrü’İHatirul-münir Ebul-rjayrat
Baha’u’cl Devle ve’d Din Ömer Ibni ‘Allau’d din
Ala’l-llahu şe’nehu ve şanehu ‘amma” şanonu
Fil-yevmi’s-Sebtu’s-Sadis m in
– Zil-Hicce sene &e mân i ne ve sib’a mie
– Mi’marehu Aydemir bin ‘Abdul-llâh en -Nayib aheden (Sene 780)
Sakarya’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Sakarya Afyonkarahisar Seferleri
Sakarya Afyonkarahisar Otobüs Firmaları