Sakarya Antalya Otobüs Bileti

Sakarya Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

MİMARLIK: Yazların çok sıcak, kışların ılık geçtiği Antalya’da evlerin yapımında, soğuktan koruyuculuktan çok güneşi önleme ve serinlik sağlama eğilimi ağır basmaktadır. Yazın, gündüzleri denizden karaya, geceleri karadan denize esen yumuşak rüzgârların geçişine elveren yerleşme düzeni, Antalyalılar’ın yaşamına az çok ferahlık getirir. Gölgeli taşlıklar ve avlular, hava akımını kolaylaştıran yüksek tavanlı katlar, Antalya’da mimarlığın en belirleyici özelliklerini oluşturur. Antalya mimarlığını etkileyen maddi etkenlerin başında, yörenin kereste üretimi açısından zenginliği gelir. Akdeniz iklimi Antalya yöresine bu açıdan büyük olanaklar sağlar. Ekilecek alanların az, dağlık yörenin çok geniş olması, orman zenginliğini tarımsal zenginlikten daha önemli kılmıştır. Ama, ormanların gelişigüzel işletilmesi, yangınlardan korunamaması, keçilerin yıkıcılığına açık tutulması, ormanların bölge mimarlığına katkısını da azaltmaktadır. Toplumsal ve ekonomik yaşamın değişen koşulları güçlü bir etken olarak ortaya çıkınca, Antalya’da ahşap yapı geleneği yok olmaya, bunların yerini beton yapılar almaya başlamıştır. Günümüzde, sözü edilebilecek önemde yapılar hemen hemen yalnızca eski yapılardır. Bu eski yapılar da yaz mevsimini Isparta ve Burdur yöresinin yaylalarında geçirip, sonbaharda Antalya’ya dönen varlıklı kimselerin evleridir. Bunlar, daha çok kış koşullarına göre yapılmıştır; barınak olmaktan öte erzak ambarı nitelikleri göze batar. Yazlarını yaylada geçirenler kente erzakını sağlamış olarak dönerler. Bu evlerde yetkin bir mimarlık üslubu aramak boşunadır, çünkü her biri özellikle sahibinin tasarımlarına göre ve estetik kaygılardan çok maddi gereksinimler göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden bu yapıları birer “mimarsız mimarlık ürünü” olarak değerlendirenler vardır. Kent merkezini oluşturan Kaleiçi’nde ve liman çevresinde tipik örnekleriyle karşılaştığımız bu evlerin, develerin ve arabaların geçebileceği genişlikteki bahçe kapıları dar sokaklara açılır. Bahçeleri, meyve bahçesi niteliğindedir; buralarda sebze ve çiçek de yetiştirilir. Bahçelerde pekmez kaynatma kazanından üzüm ezme teknesine ve şıra havuzuna, çamaşır ocağından tandıra, erzak ambarından dibek taşma kadar her şeyin yeri belirlenmiştir. Her biri yüksek duvarlarla dış dünyadan ayrılmıştır. Evin yerleştiği alan, taşlık denilen kesimi oluşturur. Taşlıktan birinci kata bağlanan iç merdiven, bir ara kata geçiş olanağı da verir. Merdivenin son bulduğu üst katın, yanlan açık, üstü kapalıdır. “Hayat” denilen bu ışıklı ve havadar yerde, indirilip kaldırıla- bilen kafesler, görüşü ve ışığı düzenlemeye yarar. Kimi hayatlar, tümüyle açıktır; kimileride camlıdır. Evlerde ana kat, birinci kattır. Giriş katı dışa açılma nedeniyle düzensiz bir görünümdedir; buna karşılık birinci katta, köşe çıkmalarıyla düzenlilik sağlanmıştır. Plan, çoğu kez tam çıkmalarla zenginleştirilir. Giriş katlan depo, kiler, hizmet katlarıdır; ara katlar da az çok bu nitelikleri gösterir. İklim elverdiği için, mutfak, banyo, hela çoğunlukla bahçededir. Bu yüzden, evin iç yapısı getir-götür zorunluluklarından etkilenmez. Günlük yaşam, genellikle hayatta ve taşlıkta geçer. Odalar geniş bir aileyi barındıracak biçimde bağımsız evler niteliğindedir. Bu belirgin işlevselliklerinden dolayı “ev” olarak adlandırılır. Odalardan en genişi, evin en büyüğüne ayrılmıştır. Pencereler dış görünüşe göre değil iç yaşamın gereklerine göre açılmıştır. Odalarda, genellikle sedir yükseklikleri pencere yüksekliklerini belirlemiştir. Pencereler bol ışık alacak biçimde, geniş yapılmıştır. Kimi zaman, ışık girişini kolaylaştırmak için tepe pencereleri de kullanılır. Antalya evleri “I”sofalı, “L” sofalı, “U” sofalı olmak üzere üç ayrı grupta incelenebilir. 1 sofalı evlerin özgün örnekleri arasında Derviş Kulaksız evi (Barbaros Mah., Akarçeşme So. 11) ve S.Abdullah Baykara evi (Cematik Mah., İzmirli Ali Efendi So. 24) sayılabilir. L sofalı evlerin başlıca örnekleri şunlardır: Hakkı Misistireli evi (Selçuk Mah., İskele So.5), şimdi yıkılmış olan Hüseyin Faraş evi (Selçuk Mah., Faraşlar So.6), Tekelioğlu Haşan Bey evi (Selçuk Mah., Dizdarzade Haşan Bey So. 1). U sofalı evlere en iyi örnek Hacı Ömer Ağa evidir (Balbey Mah., Süleyman Efendi So.6).

Antalya evlerinde yaşamın gereklerine, doğa ve çevre koşullarına uygunluk ön planda tutulmuştur. Bu tutum, Antalya mimarlığına gerçekçi bir özellik kazandırır. Biçimden önce işleve önem verişiyle belirgin olan bu gerçekçilik, estetik yetkinlik kaygısını büyük ölçüde geriye iterek içtenliği öne çıkarırken kabalığa düşmez. İç oylumlardaki uyumluluk, düzenlemedeki titizlikle ve tutumlulukla sağlanmıştır. Bu durum, ev yaşamının akışını kolaylaştıran başlıca etkendir. Antalya mimarlığındaki son gelişmeler, yerel özellikler çerçevesinin iyice dışına taşan, çağdaş estetik ve işlevsellik anlayışlarından da oldukça uzaklaşan bir doğrultudadır. Yarışmalarla gerçekleştirilen yapılar bile Antalya mimarlığı için belirleyici bir katkı olacak nitelikte değildir. Bu yapıların başlıcaları valilik yapısıyla, Bölge Müzesi’dir. Batı mimarlığının kimi ürünlerine öykünen yapılar da özentili bir görünüm ortaya koymaktan öteye geçememiştir.

Sakarya’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Sakarya Antalya Seferleri
Sakarya Antalya Otobüs Firmaları