Samsun Amasya Otobüs Bileti

Samsun Afyon otobüs bileti fiyatları ve Samsun Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
FETHİYE CAMİİ : Bugünkü diğer bir adı da Küba Dede olan Fethiye Camii eski bir Bizans Kilisesinden bozularak camie çevrilmiş fakat daha sonra harfib olunca büyük bir kısmı yenilenmiştir. Büyük bir kilisenin apsis kısmını Danişmendlilerden Fetih Gazi (1116) da camie çevirtmiş ve 1641 zelzelesinde yıkılan cami Fethiye’nin Mustafa Sıtkı Paşa tarafından tamir ettirilmiştir. Daha sonra 1883 yılında mütevellisi İncezade Hacı Mehmet Arif Efendinin yaptırdığı tamirat esnasında batısına kargir bir minare eklenmiştir. Bu tamirde ele geçen mermer bir kitabede VII. Y.Y. Bizans imparatorlarından Fukas’ın kızı Elena’nın binayı yaptırdığı kayıtlıdır. Bizans kilisesinden pek az bir kısmı kalmış olan cami’in duvarları tamamen beyaz badanalı bir sıva ile kaplanmış olduğundan orijinal duvar kalıntılarını tespit etmek mümkün olmamaktadır.

BURMALI MİNARE CAMİİ: Dere Mahallesinde olup Evliya Çelebi’nin Seyyahatnamesinde -Mahkeme Camii diye bahsettiği camidir. Selçuklu Emirlerinden moddin Ferruh» bey tarafından yaptırıldığı ileri sürülmekte ise de yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Samsun Afyon otobüs bileti fiyatları

Ancak, cami’e giriş cephesinin sol köşesinde bitişik olarak yapılmış bulunan Türbede Ferruh Bey ve oğlu Yusuf Bey»in Seçluklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Emirlik yaptığı nazarı itibare alınarak caminin 634-644 H. (1237-1247) tarihleri arasında yapılmış olduğu düşünülebilir. İlk yapılışından sonra 1590 da zelzele ile ve 1602 de yangın sonunda harap olmuş olan binanın yeniden tamir ettirildiği ve bu tamirden sonra da evvelce ahşap olan minarenin yeniden ( cami’e ismini verecek şekilde burmalı olarak) yapıldığı Kitabede kaydedilmektedir. 1640 yıllarında Amasya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi, seyyahatnamesinde camiden «Mahkeme Camii» adıyla bahsetmekte ve Burmalı minaresinin güzelliğini de belirtilmektedir. Böylece Evliya Çelebi’nin cami’in tamirden sonraki halini gördüğü anlaşılmaktadır.

Samsun’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Samsun Amasya Seferleri
Samsun Amasya Otobüs Firmaları