Samsun Antalya Otobüs Bileti

Samsun Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

OLBİA (ARAPÇI HlSAR): Strabon ile Pilinus, Olbia’dan Pamfilya’nın Batı yöresinde iyi bir korunma yeri olarak söz etmişlerdir. Ptoiemaios da CMbia’nın, Phaselis ile Attaleia arasında olduğunu söylemektedir. Ne zaman kurulduğu bilinmemekte, bölgenin öbür kentleriyle aynı zamanlarda kurulduğu ve aynı tarihsel gelişimi gösterdiği sanılmaktadır. Kent, ovadan biraz yüksekçe bir kayalığa kurulmuştur. Çevresinde harçsız taşla örülmüş bir sur vardır. Olbia’da bu sur dışında yapıların tümünde harç kullanılmıştır. Bunların Geç Roma Döneminden eski olmadıkları sanılmaktadır. Ayakta kalan yapılar, Geç Bizans’tan ve ortaçağdan kalmadır.

Samsun Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

PATARA (KELEMİŞ): Likya’ca adının “Pttara” “Pattroze” olarak saptanması ve Hekataios’ca da bir Likya kenti denmesi, kentin 1Ö VI. ya da V. yy’da var olduğunu gösterir. Tarihçi Miletoslu Hekatios Patara’nın, Apollon ile Ksanthoslu Nymhe Lysia’nın oğullarınca kurulduğunu bildirmektedir. Strabon’a göre kent, büyük bir yerleşim yeridir; bir limanı, bir Apollon tapınağı vardır ve Pataros’ca kurulmuştur. Yine S trabon’a göre kent, Ptoiemaios Philadelphos’ca onarılmış ve Likya Apsione’si diye adlandırılmıştır. Buranın Geç Dönem sikkeleri arasında çok sayıda Apollon tipi bulunmakta, ilk dönem sikkelerinde Athena ve Hermes tiplerine rastlanmaktadır. Kent, İskender, Pontus ve Roma çağlarım yaşamıştır. Bizans Dönemi’nde de psikoposluk merkezi olmuştur. Aziz Nicolaus’un doğduğu, yaşadığı yer olarak da bilinmektedir. Patara Limanı bugün kumlarla örtülüdür. Fener kulesinin kuzey yamacındaki 15 basamaklı tiyatroda Roma İmparatoru I. Tiberius’un zamanına ilişkin bir yazıt vardır. Tiyatronun kuzeyinde yapı kalıntıları, daha ilerde mermerden küçük bir tapmak ve surlar, sütunlar, doğusunda bazilika, kuzeyinde de üç gözlü ve zafer takı biçiminde kent kapısı yer almaktadır. Kentin ortası günümüzde bataklıktır. Limanın batı bölümünde yapılar, gümüş anıtı, Roma hamamı bulunmaktadır. Lahitlerle kaya gömütleri kent çevresindedir.

Samsun’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Samsun Antalya Seferleri
Samsun Antalya Otobüs Firmaları