Şanlıurfa Amasya Otobüs Bileti

ŞanlıUrfa Amasya otobüs bileti fiyatları ve ŞanlıUrfa Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.

Amasya’da II. Beyazıt Külliyesinindeki Muvakkithane, II. Beyazıt Külliyesinin avlusuna 1840 yılında, Ktpanoizade Hacı Hüseyin Zeki Efendi tarafından yaptırılmıştır. Mu- I ıthanenin içinde aynı tarihte birde kütüphane oluşturulmuştur. Kare planlıdır. Yapının duvarları iki safha arzeder; alt kısım moloz taş, üstü iso saçak altına kadar tuğla örgüdür. Duvarlar dıştan sıvnyla sıvanmıştır. Ahşap kırma çatısı, revak ve odayı örtmek üzere iki kısımdan oluşmakta, üstü kurşunla kaplıdır. Çatının ön, arka ve yanlarında yer alan alınlıkları ampir üslubu kuvvetlendirmektedir. Muvakkithanenin ön kısmında bursa kemerli, iki ahşap sütunlu revak kısmı bulunmaktadır. Yan kemerler yapının ön duvarına üzengi ucundaki püsküllü birer konsol ile bitişir. Yapıya sade ahşap bir kapıdan girilmekte ve içerisi beş adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Batı duvarında barok süslemeii bir niş ile, iki yanında birer küçük dolap bulunmaktadır. Bugün mescit olarak kullanılan muvakkithanenin ilgi çekici özelliği duvar süslemeleridir.

ŞanlıUrfa Amasya otobüs bileti fiyatları

MUVAKKİTHANE KİTABESİ
Gürûh-i hâceganın bârî fahr-i mubâhatı
Mehâsin-i menkabet-i Hacı Hüseyin marifet-pîrâ
Amasya şehri içre camiinde Bayezid Han’ın
Ne dilcu yapdı işte bir muvakkit-hâne-i vâlâ
Becâdır gıbta etmek doğrusu bir hayr eserdir bu
Muvaffak eyledi zât-i şerifin hazret-i mevlâ
Semâda mihr-i meh hemçû semâ ettikçe devrânı
Ola her saati burc-i şerefte şa’şaa-efzâ
Yazılsun takma tâhir mücevherle dedim târih
Sezadır Sayezid’e muvakkit-hâne-i zîbâ
ŞanlıUrfa’dan Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Şanlıurfa Amasya Seferleri
Şanlıurfa Amasya Otobüs Firmaları