Şanlıurfa Antalya Otobüs Bileti

Şanlıurfa Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

SURA: Antik kaynaklarda Sura adı, Apollon Tapınağı’nın bulunduğu yerlerden biri olarak geçer. Kentin tarihi konusunda yeterli bilgi yoktur. Çok küçük olan kent akropolünün kuzeyini ve batısını, Roma Çağı’ndan kalma sur çevreler. Bugün üzerinde sarnıçlar duvar kalıntıları, güney yanında çok iyi korunmuş tipik Likya mezarları ve yazıtlarında sık sık Sura adı geçen mezarlar görülebilir. Mezarlı bölgenin kuzeydoğu yönünde, Bizans Dönemi’nden bir kilise kalıntısı vardır. Düzlüğün kuzey ucunda ise Roma İmparatorluğu zamanından bir evin ilk katı bugün ayaktadır. Akropolün batısında “Apollon Surius”un olduğu sanılan küçük bir tapınak ile yakınında Bizans’tan bir kilise kalıntısı görülmektedir. Antik kaynaklar, Sura’dan daha çok bir “kahinler merkezi” olarak söz etmektedir.

Şanlıurfa Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

SİLLYON (YANKÖY HİSARI): Perde’nin kuzeydoğusunda, denizden 12 km çerde, ova ortasında yayvan biçimli yalçın re yüksek bir tepe üzerinde kuruludur. Konumu nedeniyle bir garnizon kenti olarak Pers, Helen, Roma, Bizans ve Selçuklu çağarını yaşamıştır. Roma İmparatoru Traiaıus burada öldüğü için Trainapolis adıyla tanınmıştı. Bizanslılar zamanında piskoposluk merkezi olmuştur. Sillyon, Pamfilya bölgesinin başkenterinden biriydi. İskender buranın sağlam avunmasını görünce, yön değiştirip Pamfila’nın öbür kentleri üzerine yürümüştü. Kentin ilk Grek kolonizasyonundan ince kurulduğu, bulunan eski Grek lehçeli antlardan anlaşılmaktadır. Tepenin hafif eğimli batı yönü, Helenistik Çağ’dan kalma surla çevrilidir. O döneme surlar içinde kalan kent, Roma Dönemi’ne duvarlarını aşmıştır. Bu surları, yamaç e kuleler, kapılar ve kente çıkan yollar karşımarnlamaktadır. Kentin kapısı tepenin atı yanındaki surlar üzerindedir. Ana cadde bu kapıdan başlar; asıl kent tepede atiyi ve güneyi kaplamaktadır. Tepeye çııldığında kuzeybatı yönünde ev kalıntıları : sokaklar, batı yönünde bir Selçuklu, Bizans kilisesi ve sarnıç bulunmakdır. Güneybatı etekte 8.000 kişilik tiyatro :r almaktadır. Odeon, tiyatronun hemen yanındadır. Güneyde kayalıklara gömülü ev tapınak kalıntıları bulunmaktadır.

Şanlıurfa’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Şanlıurfa Antalya Seferleri
Şanlıurfa Antalya Otobüs Firmaları