Şanlıurfa Bursa Otobüs Bileti

Şanlıurfa Bursa Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları, Ucuz Bilet Fiyatları ve Şanlıurfa’dan Bursa’ya Giden Otobüs Firmaları Bir Tık Ötede!

Bursa yöresinin bilinen tarihi, İ.Ö. 5000-3500 arasındaki Kalkolitik dönemle başlamaktadır. Antik dönemden bu yana varolan Bursa’ya gerçek değerini, OsmanlIların ilk zamanlarından kalma yapılar kazandırmaktadır. Bunların en önemli niteliği, toplumsal yapı olmalarıdır. Çoğunun değişik işlevleri vardır. Camiler ibadet yeri olmanın yanısıra, yargı yeri, zaviye, tebhane (konukevi) işlevini de yüklenmiştir. Kentin en önemli özelliklerinden biri de evleridir.
Bu evler çevreyle ve birbirleriyle uyumları açısından, Osmanlı yaşam kültürünün belgeleridir.
Bursa’nın köklü bir kültür geleneği vardır. Yöre halk edebiyatının tasavvuf etkisinde olduğu görülür. Eşrefoğlu Rumi, Emir Sultan, Abdürrahim Tirsi ve Uftade en ünlü tasavvuf şairleridir. Aşık Halil ve Bursalı Halil ise halk ozanlandır. Yöre söylenceler yönünden çok zengindir. Kent adının kaynağına ilişkin söylenceler (Cennet Bursa söylencesi – Annibal ile ilgili söylence) yanında değişik konulara ilişkin söylenceler de vardır.

KARAGÖZ HACİVAT’LA İLGİLİ SÖYLENCEYE GÖRE

Orhan Bey’in isteği ile Bursa’da bir cami yapımına başlanır. Caminin ustabaşısı Hacı İvaz Ağa (Hacivat) âdında biridir; Karagöz de bağlantı demirlerini yapmakla görevlıdir. Zamanla Hacı İvaz Ağa ile Karagöz arasında bir yakınlık kurulur, nüktelı konuşmaları tüm çalışanlarca izlenmeye başlanır. Caminin bir türlü bitmediğini gören Orhangazi, Karagöz için idam fermanı çıkartır. Karagöz caminin önünde başı vurularak öldürülür. Ancak bu söylencenin doğruluğunu inandırıcı kanıtlar yoktur.
Bursa yerel ağzı özgün bir yapı göstermektedir. Yerel ağza günümüzde ancak kırsal kesimde rastlanmaktadır. Tekerleme, bilmece ve ninnilerde de yerel dil özellikle ortaya çıkmaktadır.
Geleneksel halk oyunları, canlı ve ritmik bir yapı gösterirler. Güvende ve sebme yörenin özgün halk oyunlarıdır. Yörenin simgesi haline gelen kılıç-kalkan oyunu, Sultan Orhan zamanından kurulan talimli ordunun o zamanki usullere göre yaptığı savaş antrenmanlarının daha sonra oyun halini alması ile ortaya çıkmıştır.
Şanlıurfa Bursa otobüs bileti alımlarınızda www.tikobilet.com sitemizi tercih ettiğinizde en ucuz Şanlıurfa Bursa otobüs seferleri ayağınıza gelmiş olacak. Böylece hem Şanlıurfa’dan Bursa’ya giden otobüs firmaları bilgilerine ulaşabilir hem de bütçeniz için en uygun Şanlıurfa Bursa otobüs bileti fiyatları ile en ekonomik şekilde Bursa’ya yolculuk yapabilirsiniz.

Popüler Şanlıurfa Bursa Seferleri
Şanlıurfa Bursa Otobüs Firmaları