Siirt Antalya Otobüs Bileti

Siirt Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

PERGE: Antalya İli’nin kuzeyindeki 30 kmlik kıyı bölümüne ilkçağda Pamfilya denmekteydi. Perge, Pamfilya’nın en önemli kentlerinden biriydi. Antalya’nın 18 km doğusunda Murtuna Köyü yakınlarında bulunan kent, stratejik bir noktada Aksu Irmağı kıyısında kurulmuştu. Tarihli Bir sikke üzerindeki yazıda geçen yerli bir tanrıça adından, kent tarihinin İÖ 3000 yıllarına uzandığı anlaşılmaktadır.

Siirt Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Ayrıca bu yıllarda Anadolu için belirleyici (nd) ve (ss) sontakılı yer adlarının da bulunması, bu varsayımı doğrular niteliktedir. Perge adı, Yunanca değildir, yerli bir Anadolu dilinden gelmektedir. Kazılarda bulunan yazıtlarda, kentin kurucuları olarak Mopssos ve Klkhas adlan geçmektedir. Perge ve Sillyon’daki arkaik Grek lehçesindeki yazıtlar, İÖ 2000 sonlarında Akalar’ın bu bölgeye yerleştiğini göstermektedir. İÖ VII. yy’da da Yunanistan’dan, Anadolu’nun batı kıyılarından Grekler buraya gelmiştir. 1ÖVI. yy’da Lidyalılar’ın, sonra da Persler’in egemenliği altına girmiş; ama kent bu dönemlerde bir ölçüde özgürlüğünü korumuştur. Perge, Büyük İskender’in Pamfilya Eyaleti’nde ilk girdiği kent olmuş (İÖ 334-333), onun ölümünden sonra burası İÖ218’de Selçukluların, İÖ 188’de Bergamalılar’ın, İÖ II. yy’dan sonra Romalılar’ın eline geçmiştir. İS IV. yy’da Perge Hıristiyanlığı kabul etmiş, Sillyon (Yanköy) ile birleşerek eyaletin dinsel merkezi olmuştur. İS V. – VI .yy’da bir Bizans kenti olarak önemini sürdüren Perge, VII. yy’da zayıflamaya başlamış; Arap akınlarından sonra 1207’de Selçuklu Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev’ce alınmış; 1299’da Hamidoğulla- rı’nın eline geçmiş; 1391 ‘de de I. Murad Perge’yi Osmanlı topraklarına katmıştır.

Siirt’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Siirt Antalya Seferleri
Siirt Antalya Otobüs Firmaları