Sinop Bursa Otobüs Bileti

Sinop Bursa Otobüs Bileti, Seferleri, Firmaları, Ucuz Bilet Fiyatları ve Sinop’tan Bursa’ya Giden Otobüs Firmaları Bir Tık Ötede!

HAMZA BEY TÜRBELERİ: Hamza Bey Caddesindeki Hamza Bey Camisi Bahçesindedir. Yazıtsız olan bu üç türbe şunlardır:
a) Gazi Hamza Bey Türbesi: Sağdadır. Sekiz köşeli iki sıra pencereli ve kubbeli olan bu türbenin içi sade yapılışlıdır. İçersinde Eflâk’te elçi iken şehit düşen Gazi Hamza Bey ile yakınlarına ait iki sırada 13 taş sanduka yer almaktadır.
b) Gazi Hamza Bey Ailesi Türbesi: Caminin sağ bitişiğindedir. Dört köşeli, kubbeli olan bu türbe içerisinde Gazi Hamza Beyin eşi ile iki kızma ait üç taş sanduka yer almıştır.
c) Kara Mustafa Paşa Türbesi: Caminin karşısındaki büyük türbedir. Dört köşeli, kubbeli, üç sıra pencereli türbenin kapısında hicri 1291 (miladi 1874) tarihli onarım yazıtı bulunmaktadır, içi sade yapılışlı olan bu türbe içerisinde dört taş torunu, II. Bayezıd’ın damadı, Kara Mustafa Hamamını yaptıran ve Cem Sultan olayında idam edilen Kara Mustafa Paşa (Öl. 1482)’ya aittir.
HÜDAVENDİGAR (I. Murad) CAMİSİ:
Çekirge’de Bursa Ovasına bakan bir tepe üzerinde ve I. Murad Caddesindedir. 1363 yılında I. Murad Hüdavendigâr tarafından annesi Nilüfer Hatun’un isteği üzerine yaptırılmıştır. Karamanoğulları’mn Bursa’yı alması sırasında 1413 yılında yıkılmıştır. I. Mehmed’in emri ile Sadrazam Bayezıd Paşa (Öl. 1421) tarafından yeniden yaptırılmıştır. 1855 yılı yer sarsıntısında çöken kubbesi yeniden konulmuştur. 1906 yılında onarılmıştır.
Planı ters T şeklindedir. Duvarları kale duvarı gibi kalındır. Taş ve tuğla sıralıdır. İki katlı bir sarayı andırır. Alt katı cami, üst katı ise medresedir. Tek şerefeli ve 26,50 m. yüksekliğindeki tuğladan minaresi 1855 yılında yeniden yapılmıştır. Ön kısımdaki son cemaat yeri beş kubbeli geniş bir revak ile çevrilidir. Kapı üzerinde hicri 1322 (miladi 1906) tarihli bir onarım yazıtı vardır. Girişte sağlı sollu üst kata çıkan merdivenler uzanır, îlk salonda kubbenin altında XIX. yüzyıl eseri olan mermer bir havuz bulunmaktadır. Bu salonu örten 11 m. çaplı büyük kubbe yüksek dört köşeli bir kasnağa oturmuştur. Salonun iki tarafında üçerden altı oda yer almıştır. Salondan beş basamaklı bir merdivenle kıble tarafında bulunan büyük bir namaz salonuna geçilir. Burada bulunan mihrap işlemeli ve süslüdür. Camiyi iki sıralı pencereler aydınlatır.

Yandaki merdivenler yukarı kattaki medrese odalarına götürür. Üst katta son cemaat yerinin üstünde beş bölmeli galeri ve ortada salon ile odaların üstüne gelen kısımda büyük bir salon ile iki tarafında sekizerden 16 oda sıralanmıştır. Son cemaat yerinin üstüne gelen kısımdaki balkonun yedi sütunu eski kaplıca yakınındaki bir Bizans kalıntısına aittir. Mihrabın üstündeki küçük oda kubbelidir.
Caminin karşısında camiyi yaptıran I. Murad’a ait türbe ile Çekirge Sultan mezarı yan yana bulunmaktadır.

Sinop Bursa otobüs bileti alımlarınızda www.tikobilet.com sitemizi tercih ettiğinizde en ucuz Sinop Bursa otobüs seferleri ayağınıza gelmiş olacak. Böylece hem Sinop’tan Bursa’ya giden otobüs firmaları bilgilerine ulaşabilir hem de bütçeniz için en uygun Sinop Bursa otobüs bileti fiyatları ile en ekonomik şekilde Bursa’ya yolculuk yapabilirsiniz.

Popüler Sinop Bursa Seferleri
Sinop Bursa Otobüs Firmaları