Şırnak Ankara Otobüs Bileti

Şırnak Ankara otobüs bileti fiyatları ve Şırnak Ankara otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
KURŞUNLU CAMİİ : Anafartalar Caddesi ile Kurşunlu Sokağın başında yer alan Kurşunlu Cami’inin kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Fakat XV. yüzyıl Osmanlı mimarisinde sık sık görülen tek kubbeli mescitler tipinde yapılmış olan eserin, kubbesi evvelce kurşunla kaplı olduğundan bu ismi almıştır. Kuzey kısmındaki son cemaat yeri ile birlikte plânı dikdörtgen teşkil eden eser, Anafartalar Caddesinin Doğusunda meyilli bir arazi üzerine kurulmuş olduğundan fevkanidir. Kesma blok taşlardan meydana gelmiş temel platformunun üzerinde cami duvarları moloz taşlardan yapılmış ve tuğla hatıllarla takviye edilmiştir.

Şırnak Ankara otobüs bileti fiyatları

Kuzey cephede üzeri öne doğru meyilli bir çatı ile örtülü olan son cemaat yerinin ön tarafı sonradan kapatılmıştır. Mescidin beden duvarlarındaki teknik ve işçiliğinden de farklı olan kuzey cephe eserin esas karakterini bozmaktadır. İbadet mekânını teşkil eden tek kubbeli kısmın beden duvarları üzerinde, her kenarda, 2 şer adet sivri tuğla kemerli nişler içine alınmış taş söveli pencereleri bulunmaktadır. Son cemaat yeri, ibadet mekânının beden duvarları ile birleştiği yerde, saçak hizasına kadar yükselen minare kaidesi beden duvarlarından 5 kenarlı çıkıntı teşkil etmekte, pabuç kısmına geçerken dar bir silme ile nihayetlenmektedir. Baklavalarla pabuçtan silindirik tuğla gövdeye geçilmektedir. Mescidin esas yapısına göre çok yüksek ve nisbetsiz olan bugünkü minaresinin 1920 yılında fırtınadan yıkıldığı ve yeniden yapıldığı bilinmektedir. Hakikat halde gövde ve şerefedeki farklı malzemeden de anlaşılacağı üzere minarenin bir tamir geçirmiş olduğu muhakkaktır. Bu tamir esnasında eserin sanat değeri düşünülmeden ve proporsiyonları nazara alınmadan minarenin çok yüksek yapılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Şerefe altı kirpisi yarım silindirik ve şerefe korkulukları gene tuğladır. Derzli işlenmiş moloz taştan beden duvarları kirpi saçaklarla yerini, beden duvarlarından biraz daha içerden başlayan sekiz gen kasnağa terkeder. 60-70 cm. yüksekliğindeki kasnağın Doğu, Batı ve Kuzey, Güney kenarlarının ortasında birer adet alçı şebekeli penceresi vardır. Gene bir sıra kirpiyi takiben sekiz gen kasnağın üzerinde hafif yayvan kubbe mekânın üzerini örter. Dış yapısı ile mütenasip olan iç mekânda organları, tam bir vuzuh içinde bulunan mescidin bugün kapalı olan son cemaat yerine açılan sivri kemerli büyük bir niş içine alınmış taş söveli ve basık yay kemerli giriş kapısının kemer üzengilerine zarif mulvarnaslar işlenmiştir. İçte, kare mekândan sekizgen kubbe kasnağına tromplarla geçilmekte ve kubbe eteğinde bütün kasnağı birbirleri ile üst kenarlarında birleşen baklavalardan bir kuşak çevirmektedir. Dört kenarda pencere şeklinde nişler yapılarak, kubbe kasnağında tam bir armoni sağlanmıştır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrabı ayrı güzelliğe sahip olan mescidin minberi sonradan ilâve edilmiştir. Üç kenarlı mihrap nişinin kenarları düşey durumda dikdörtgen panolar şeklinde tanzim edilmiş ve içleri geometrik geçmelerle süslenmiştir. Nişin iki köşesini iki sütunçe süsler. Mihrap nişinin üzeri 6 kademe halinde mukarnaslarla daralır. Niş içindeki dikdörtgen panoların bittiği ve mukarnasların başladığı yerde Kelime-i tevhit yazılı bir kuşak dolaşır. Köşe dolguları çok alçak kabartma olup alçıdan yapılmış beş gen ve yıldız motiflileri ile süslenmiştir.
Şırnak’dan Ankara’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Şırnak Ankara Seferleri
Şırnak Ankara Otobüs Firmaları