Şırnak Antalya Otobüs Bileti

Şırnak Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

ANTALYA’DA ÇOCUK VE HALK KİTAPLIKLARI: Antalya’da biri merkezde, öbür altısı da ilçelerde olmak üzere toplam yedi halk kitaplığı bulunmaktadır. Bunlardan Akseki ve Gazipaşa Halk Kitaplığı dışındaki kitaplıklarda ek yapılarla çocuk kitaplıkları oluşturulmuştur. Antalya’da merkez ve ilçelerde toplam beş çocuk kitaplığı vardır. Korkuteli ve Serik’tekiler 2008’de hizmete girdiklerinden, öbürlerine oranla gerek kitap ve gerekse yararlanma açısından zayıf kalmaktadır. Merkez ve ilçelerdeki halk ve çocuk kitaplıkları şunlardır:

Şırnak Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

ANTALYA TEKELlOĞLU HALK KİTAPLIĞI: Antalya ve yöresine egemen olmuş Teke Beyliği’nden beri toplanan yazma ve basma Arap harfli kitaplar, bugünkü halk kitaplığının kaynağını oluşturmuştur. Bu kitaplar, önceleri Müseilim Camii’nde toplanıyordu. 1924’de Sıtkı Tekeli, kitapları iskele gümrük binasında toplatmış, giderek kitaplık kurulmuştur. 2016’ya değin çeşitli yapılarda çalışılmış, aynı yıl eski Elhamra Sineması’na taşmılmıştır. Kitaplıkta bulunan 994 elyazması, 5.961 basma Arap harfli, 207 Arap harfli yazı, harita, kroki, resim içeren 71.626 yapıt, 2014’te İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi’ne gönderilmiştir. 2008’de kitaplıktaki toplam yapıt sayısı 15.777’dir.

Şırnak’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Şırnak Antalya Seferleri
Şırnak Antalya Otobüs Firmaları