Sivas Amasya Otobüs Bileti

Sivas Amasya otobüs bileti fiyatları ve Sivas Amasya otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
YÖRGÜÇ PAŞA CAMİİ : Gök Medrese Mahallesinde, Sultan İkinci Murad’ın Vezirlerinden Atabey Aptullah oğlu Yörgüç Paşa tarafından yaptırılmıştır. 832 Muharrem H. (1428) Osmanlı mimarîsinde, yan mekânlı cami plân şemasına göre yapılmış olan eserin dış duvarları kesme taştandır. Kalın ve muntazam duvarlarda ve mekânı aydınlatan pencere kemerlerinde yer yer kırmızı ve beyaz mermer kullanılmak suretiyle yapıya cazip bir renkli görünüş kazandırılmıştır. Plân şeması ve mekân konstrüksiyonunda ilgi çekici bir husus da, son cemaat yerinin, cami’in ana mekânı içine dahil edilmesidir. Orta eksendeki girişin önünde üçgen pandantiflerle intikâli sağlanan eyvan şeklindeki bölüm ile, bunun sağında yer alan, Kuzey ve Batı cepheye büyük kemerlerle açılan türbe, Doğu köşedeki müstakil kareyo yakın dikdörtgen mekânlar cami’in ön kısmını teşkil eder. Ortada eyvan şeklindeki bölümden niş içine alınmış cümle kapısı ile orta eksen üzerindeki esas ibadet mekânının büyük kubbeli birinci bölümüne geçilir. Yanlarda küçük nişlerle genişletilmiş olan bu bölümden Doğu ve Batı duvarlarındaki birer kapı ile yan hücrelere girilmektedir. Kıble yönde ana duvarlarda kare bir bölüm halinde şema planının uç kısmını teşkil eden, birinci büyük kubbeli mokan, büyük bir sivri kemerle ayrılmış olup, bu da diğeri gibi doğu ve batı  kenarlarda nişlerle genişletilmiştir.

Sivas Amasya otobüs bileti fiyatları

Orta eksendeki mihrabın bulunduğu kubbeli kısım yan duvarlardaki 2 pencere ile aydınlanmakta, birinci ve yüksek kubbeli bölüm kubbe kasnağındaki melerden ışık almaktadır. (Dış kısmındaki eyvanın büyük kemeri doğrudan doğruya duvarın oturmamakta, duvarlardan zarif bir görünüşte çıkıntı teşkil istinat etmektedir. Kırmızı ve beyaz mermerden alterni olarak yayvan, yuvarlak bir şekilde yapılmış olan kemerin üst i n mı, Kuma kemeri denilen kemerlerde olduğu gibi düz bir satıh halinde inşa edilmiş olup, dikdörtgen yekpare bir kilit taşı konulmuştur. Renkli mermerlerin birbirine geçmeler halinde kenetlenmiş olması ile ayrı bir güzellik kazanmıştır. Büyük kemerin istinat ettiği konsol, taşıyıcı olmaktan ziyade dekoratif olup, konsolun orta kısmı kademeli mukarnaslarla niş şeklinde yukarı doğru daralmaktadır. Alt bingiler gene kırmızı mermerden yapılmış ve iki bingi arasına daire içinde yaprak motifleri işlenmiştir. Hem eyvandaki sol yan hücreye, hem cami içine açılan kapıların kemerleri de beyaz mermerden yay kemer halinde yapılmıştır. Kapı kemerlerinin üzerini yalancı sivri kemer halindeki panolar süsler. Bunlardan giriş kapısının üzerindeki panoda orta kısım geometrik geçmeler halinde ayrılmış, bunun etrafı bordur şeklinde kitabe ile çevrilmiştir. Eyvan kemerindeki renkli taş sistemi eyvanın iç kenarlarında da aynen devam etmekte ve köşelerde hafif çıkıntı teşkil eden bingiler üzerine gelmektedir. Büyük kemerin alt yüzeyi, beyaz üzerine kırmızı mermerden bir kartuş halinde küçük bir pano ile süslenmiştir.

Sivas’dan Amasya’ya giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Sivas Amasya Seferleri
Sivas Amasya Otobüs Firmaları