Sivas Antalya Otobüs Bileti

Sivas Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

Perge antik kenti…

Oval Avlulu Kapı: Kentin üç kapısı bulunmaktaydı. Bunlar doğu, batı ve güneyde yer alıyorlardı. Güneydeki kapı, Perge’nin Helenistik Dönem kalıntılarındandır, oldukça iyi korunmuştur. Oval Avlulu Kapı adıyla tanınır. Kapı, İS IV. y y ’d a devşirme malzeme ve taş bloklarının arasına tu ğ lalar yerleştirilerek yapılmıştır. Kentin ana girişi olan bu kapı, iki yandan anıtsal yuvarlak kulelerle korunmaktadır. Kapının arkasında oval bir avlu vardır. Burayı iki yandan sınırlandıran duvarlar içine. Roma Döneminde İS 117-121 arasında birçok hücre açılmış, 12 tanesine tanrı heykelleri, I6’sma kahramanların, imparator ve ailesinin heykelleri konmuştur. Mermerlerle kaplı duvarların önüne iki katlı bir sütun oturtulmuş, avlunun ortasına anıtsal bir onur sütunu dikilmiştir.

Sivas Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Böylece Plancia Magna’cal burası Pax Romana Dönemi’nde(Roma Barışı Dönemi) bir onur avlusu durumuna sokulmuştur (İS 121). İki Katlı Tak: Oval Kapı’nın hemen arkasında, dört basamaklı merdivenle çıkılan bir platform üzerinde üç gözlü büyük bir tak yer alır. Bu tak 20 m uzunlukta, 9-10 m genişlikte anıtsal bir yapıttır. Orta göz 3,40 m, yan gözler 2,50 m genişliktedir. Takın her iki yüzünde de biri Latince biri Grekçe iki yazıt yer alır. Yazıtlardan, Plancia Magna’nın takı ana kente adadığı anlaşılmaktadır. Takla ilgili kazı sırasında birçok erkek ve kadın heykeline rastlanmıştır. Direkli Cadde: Perge’de, güney-kuzey ve doğu-batı yönlerinde birbirini kesen, büyük direkli iki cadde vardır, bunlardan ilki kent kapısından akropole doğru uzanmakta, İkincisi Plaestra’nın önünden geçerek bir kapıyla son bulmaktadır. Avlulu kent kapısından başlayan direkli cadde kaldırımlı olup 20 m genişliğindedir. Ortasında 2 m genişliğinde ve bölme duvarlarla ayrılmış bir su kanalı vardır. Kanala koşut bir yeraltı kanalı da tüm cadde boyunca uzanır. Cadde, akropole doğru anıtsal bir gymnasiumu, ile sona erer. Caddedeki sütun başlıkları lon, kaideleri Attik-lon üsluplarındadır. Bu caddelerin Helen ya da Roma yapılan olduktan konusunda değişik yorumlar ileri sürülmektedir. Bir yoruma göre İS II. yy dolaylarında yapılmışlardır.

Sivas’dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Sivas Antalya Seferleri
Sivas Antalya Otobüs Firmaları