Tokat Amasya Otobüs Bileti

Tokat Afyon otobüs bileti fiyatları ve Tokat Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
Fethiye Cami Amasya : Muntazam ve dikdörtgen plânda olan Fethiye camisinin Kuzey cephesinde, girişe göre sağda minare, sol köşede ise, cami duvarlarına bitişik olarak yapılmış bulunan Türbe yer almaktadır. Kuzey cephedeki minare ve türbeyi nazarı itibara almazsak bütünüyle muntazam dikdörtgen bir plânı olan cami’in kalın ve masif duvarları kesme taştan yapılmış olup, 202 Burmalı Minare Camii ve Türbesi DIKJU ve Batı cephelerde 4 er pencere ile aydınlanmakta ve iç mekân mihrap ekseninin iki yanında 3 er paye dizisi ile 3 ayrı nefe (sahn) ayrılmaktadır. Neflerde payeler arasını sivri kemerler birleştirmektedir. Orta nef kubbe, yan nefer ise beşik tonozlarla örtülmüştür. Giriş kısmından hemen sonra gene beşik tonozla örtülü bir son cemaat yari yer almaktadır. Kuzey cephede minare ve türbe arasında cami’in beden duvarlarının İleri doğru çıkıntı teşkil eden portâlinin sivri kemerli büyük nişi ile yay kemerli giriş kapısı yer almaktadır. Portâl nişinin köşeleri irim artuncuklarla yuvarlatılmış olup, kemer konturunun etrafını Osmanlı taş işçiliğinin çok güzel bir motifi olan örgü motifli bordur çevrelemektedir.

Tokat Afyon otobüs bileti fiyatları

Cami’in esas yapısının Selçuklu mimarî üslûbunda yapılmış ve kubbeli ulu camiler gurubuna dahil olmasına mukabil, kuzeybatı köşede kaide kısmının geçiş bölgesine kadar toprağa gömülmüş olan minare farklı bir devrin, Osmanlıların özelliğini aksettirmektedir. Tamamen kesme taştan yapılmış olan minare XVII. yüzyılda yapılmış olup, Afyon Gedik Ahmet Paşa Camii minaresinde olduğu gibi burmalıdır. Kare kaideden basit üçgenlerle silindirik gövdeye geçilmekte ve şerefe altına kadar, gövdenin 1/2 sini saracak şekilde burulmuş hatlar bütün gövdeyi sarmaktadır. Mukarnaslı şerefe altı ile nihayetlenen burmalar şerefe üzerindeki petek kısmında daha ince hatlar halinde külah hizasına kadar devam etmektedir. Kuzeydoğu köşedeki türbe ise kare plâtform üzerinde sekizgen plânda olup kesme taştandır. Dıştan, tamamı kesme taş olarak yapılmış bulunan eserin Doğu, Batı ve Kuzey cephelerindeki yüzlerinde birer penceresi bulunmakta ve bunlardan Batı yöndeki en zarif ve en güzel işlenmiş olanıdır. Selçuklu taş işçiliği şeklindeki Hacet penceresi mihrap ve portal nişlerinde olduğu gibi yukarı doğru zengin stalâktitlerle kademeli olarak daralmaktadır. Beden duvarları üzerinde iki sıra halinde kirpi saçağı müteakip, pramit şeklinde çatının yer alması gerekmekte ise de türbe sadece bir kubbe ile örtülüdür. Selçukluların bütün türbelerinde olduğu gibi burada da yapının bir alt katı, (mumyalık) cenazeliği bulunmaktadır.
Tokat’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Tokat Amasya Seferleri
Tokat Amasya Otobüs Firmaları