Trabzon Afyonkarahisar Otobüs Bileti

Trabzon Afyon otobüs bileti fiyatları ve Trabzon Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
ÇAY İLÇESİ TAŞ MEDRESE: Konya İnce Minareli Medrese ve Karatay Medreselerine benzeyen Çay Taş Medrese, kapısı üzerindeki kabartma olarak yazılmış kitabesinden 677 H. (1278) de Yusuf Bin Yakup tarafından Mimar Ameli Oğul Bey Bin Mehmed’e yaptırılmıştır. Plân şeması itibari ile İnce Minareli, çinileri bakımından da Karatay Medreselerine benzeyen Çay Taş Medrese, her iki medresedeki özelliklerin birleştirilmesi ile meydana getirilmiş bir yapıdır. Sadece Kuzey cephesi kesme taştan yapılmış olup, diğer cepheler moloz taştandır. Esasen binanın kalın duvarları sağır duvarlar halinde yapılmıştır. Kuzey cephede iki taraflı dört basamak merdivenle çıkılan portâlin iki yanında devam eden sağır duvarlar dar bir saçak firizi ile nihayetlenmektedir. Abidevi bir görünüşe sahip olan medresenin kuzey cephesinde portal beden duvarlarından takriben 1,5 metre daha yüksektir. Üç tarafı çepeçevre saran dar bir bordürü takiben bir sıra örgü motifi içeri doğru küçülen geometrik geçmeler halinde işlenmiş cephe Selçuklu taş işçiliğinin eşsiz güzelliğine sahip bulunmaktadır. Portâl nişi tepeye doğru kademeler halinde daralmakta ve kapı hizasında iki sütunçe ile süslenmektedir. Niş köşe dolguları ise gene geometrik geçmeler arasında mücevher taneleri gibi konmuş sekizgen ve altıgen şekillerle süslenmiştir. Köşe dolguları üzerinde birbirine geçmiş yarım sekizgenlerin çerçevelediği dikdörtgen içinde medresenin inşa kitabesi bulunmaktadır. En üstte ise ortada ajurlu işlenmiş rozet ve yanlarda iki kabara portâli süslemektedir. Portal nişinin iki yanında iki küçük niş daha bulunmakta ve bu küçük nişlerin üzerleri mukarnaslarla süslenmektedir. Giriş kapısının hemen üzerindeki kısımda, bilhassa kuyruk kısmı iyice usluplaşmış bir pars veya arslan figürü yeralmaktadir. Yay kemerli giriş kapısı iç mekânda sivri tonozlu giriş eyvanına açılmaktadır. Plân taksimatı, giriş eyvanının nihayetindeki pandantifli büyük kubbeli kısım ile bu kısmın doğu ve batısında her iki yanda boydan boya uzanan ve dört büyük açıklıkla orta mekâna açılan tonozlu kısımlar, kıble tarafta beşik tonozla örtülü mihraplı medrese eyvanı ve bu eyvanın iki yanındaki iki kubbeli hücreden meydana gelmektedir.

Trabzon Afyon otobüs bileti fiyatları

Giriş eyvanının iki yanında da gene beşik tonozlu iki dar ve uzun hücre bulunmaktadır. Kuzey batı köşede medresenin batı yanındaki bir kapı ile girilen iki kat halinde bulunan küçük ve kubbeli bir hücre daha vardır ki burasının türbe olduğu muhakkaktır. Kalın duvarlı bu küçük hücre iki dikdörtgen pencere ile kuzey köşede dışarı açılmakta ve pencere etrafları geometrik geçmelerle süslenmiş bulunmaktadır. Medresenin iç mekânı, giriş eyvanının orta kısma açılan kemeri ile kemer köşe dolguları ,orta kubbenin üçgen satıhlar teşkil eden kısımları ve mihrabı mozaik tekniğinde çinilerle kaplanmıştır.

TAŞ MEDRESE KİTABESİ
1 — Emere bi’imareti hazjhi’l-medresetü’l-mubareke (i eyyamı
devleti Sultani’l-azam zıllu’l-llâhi fi’l-alem Gıyâ&u’d…
2 — Keyljüsrev bin Kılıç Arslân yalleda’l-llahu snltanejehu elabdu’d
Da’if el-muhlac ilâ rahmeti’l-ll&hi te’ala Ebu’l-Mucahid
Yusuf bin Yakûb Gafara Allahu zünubehu fi saneîi seb’a ve scbain
ve sitte mio (677)
Trabzon’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Trabzon Afyonkarahisar Seferleri
Trabzon Afyonkarahisar Otobüs Firmaları