Tunceli Antalya Otobüs Bileti

Tunceli Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

TERMESSOS (GÜLLÜK): ilk kuruluşuna ilişkin yeterli bilgi yoktur. Adındaki çift “S”, kentin Anadolu’nun eski toplumlarınca kurulduğunu gösterir. Tarihsel belgelerde ilk olarak Helenistik Dönem’de ortaya çıkar. Tüm Pamfılya bölgesini alan Büyük İskender, Termessos’u alamamıştır (İÖ 334). Kentin İÖ91’de Roma ile ilişkilerini düzelttiğini ve halkına “Roma halkının serbest dostu” dendiği bilinir. Bir ölçüde kendini yönetme özgürlüğü de vardı. İS II. ve III. yy başlarında Termessos, en parlak dönemini yaşamıştı. Büyük yapıtların çoğu bu dönemden kalmadır. İS III. yy’dan sonra kentin nüfusu azalmış ve gerileme dönemi başlamıştır. Hıristiyanlığın yayılışı sırasında, Termessos adına seyrek rastlanmaktadır. İS V. yy’da kent tümüyle boşalmıştır.

 Tunceli Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

Termessoslular’ın, yerli Pisidyalı olmadıkları, Likya bölgesinden göç ettikleri, yazıtlardan ve tapınakların benzerliklerinden anlaşılmaktadır. Likya’mn en eski yerlilerinden Solmen adı, yazıtlarda sık sık geçmekte ve Zeus Solymeus Tapınağı burada önemli bir yer tutmaktadır. Kenti, doğuda ve batıda doğal yükseltiler koruduğu için, kente girişler daha çok kuzey ve güneydeki vadi ağızlarındadır. Giriş kapılarının ardından, önce güneybatıya, sonra güneye nekropol yönüne uzanan yollar, gymnasium dolaylarında birleşirler. Ayrıca, gymnasiumu odeon yönünden tiyatroya ve yapıları stoaya birleştiren yollar vardır. Büyük bir bölümü ÎS II. yy’dan kalma olan bu yolların altında ya da yanında kanal düzenekleri görülmektedir. Kentin güneyinde 7 tapınak bulunmuştur. Termessos’un Dionysos ile Antonius Pius’a adanmış en büyük tapmağı, odeonun arkasındaki küçük tapınağın yanındadır, agora, trapez biçimindedir, güneybatıya bakan yüzü açıktır, önce doğu ve batı kanatları olan agoraya, İS II. yy’in sonlarında kuzey kanadı eklenmiştir. Agoranın doğusunda yer alan tiyatro, Augustus zamanında yapılmıştır. Termessos’un en iyi korunmuş yapılarından odeon, agoranın doğusundadır. Yazıtından İS 200 yılından kalmış olduğu anlaşılmaktadır. Medianus Platon’un İS 220-230 yıllarında yaptırdığı gymnasium, güney kapısının doğusundadır. Kentin batısında ve güneyindeki nekropol alanında, biçimleri küçük tapınaklara benzeyen mezar anıtları ve lahitler görülebilir.

Tunceli’den Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Tunceli Antalya Seferleri
Tunceli Antalya Otobüs Firmaları