Van Antalya Otobüs Bileti

Van Antalya otobüs bileti fiyatları hakkında tam bilgi için arama kutusunu kullanınız.

ARYKANDA (ARİF) Finike’nin 22 km kuzeyinde, Akdağ’ın doğusunda, Arif Köyü kınında kayalık bir yerde ve Başkız Çayı ‘ısındadır. Bölge tarihiyle birlikte gelişmiş, her |da tanınmış bir kenttir. Kuzeyi dağlıktır, tüm yönleri surlarla çevrilidir. Kalıntılar daha çok, eğimli güney yüzde bulunmaktadır. Doğu yanında tek katlı, varları düzenli işlenmiş, üstleri beşikle örtülü gömütler bulunmaktadır. Nekolün batısında gymnasium yer alır, daha zeyde Grek tiyatrosu tipinde oldukça :lam kalmış küçük bir tiyatro vardır, atronun batısında “stadion”un teras ‘arları yer alır. Gymnasiumun kuzeydoğusunda bir Roma tapınağı, kentin batısınkayaya oyulmuş gömütler bulunmakta.

IDEBESSOS (KOZAĞACI) Finike’nin cm kuzeyinde Kozağacı Köyü yakınlarınım. İki “S” li adından Anadolu’nun yerli mallarına ya da iö 2000’lere uzanan tarihi dır. Likya Birliği’ne katılmış, Roma, Bizans çağlarını yaşamıştır. Arkeolog Sprattorbes, burada kazılar yapmıştır. Kentin akropolü dağlık bir vadideki kırçay’a egemen bir yerde kurulmuştur, ‘arlar, tiyatro, taştan oyulmuş su yollaahitler gibi yapıların hemen tümü Roma Bizans çağında yapılmıştır.

Van Antalya Otobüs Bileti Fiyatları

RHODİAPOLİS (ŞEYHKÖY): Finike’nin 12 km kuzeydoğusunda, Şeyh Köyü yakınlarında, Likya çağından kalma bir kenttir. XIX. yy gezginlerince kentin adı “Rhodos” (Gül) ile ilgili görülmüştür. Burayla ilgili bilgiler, Hadrianus zamanında yaşamış Opramos adlı Likyalı bir zenginin diktirttiği anıtta bulunmaktadır. En iyi korunmuş yapıt, tepenin ortasında, Roma çağından kalma, 16 basamaklı tiyatrodur. Tiyatronun önünde Opramos’un diktirdiği, hemen her taşı yazılı anıtın yıkıntısı bulunmaktadır. Opramos Anıtı’nın tur. Ancak, ÎÖ V. yy başlarında Miletoslular’ca yapılmış olduğu sanılmaktadır. Bu mezar anıtının dört yüzünde kral ailesinden kişiler canlandırılmıştır. oturmuş durumda gösterilen bu kişiler kurbanları kabul etmektedirler. Bir varsayıma göre, bunlar tanrı tasviridir. Kuzey ve güney yanlarda yarı kadın, yarı kuş biçiminde Sirenler vardır. Böylece Helenistik bir konu yerli üsluptaki bir mimaride kullanılmıştır.

Van ‘dan Antalya’ya giden otobüs firmalarının otobüs biletleri listesi için sorgulama yapmanız yeterli.

Popüler Van Antalya Seferleri
Van Antalya Otobüs Firmaları