Yalova Afyonkarahisar Otobüs Bileti

Yalova Afyon otobüs bileti fiyatları ve Yalova Afyon otobüs seferleri ve saatleri için tikobilet.com sitemizde arama yapabilirsiniz.
BAĞ ÇEŞME CAMİİ :Afyon’un Bağ Çeşme Mahallesinde bulunmaktadır. 901 H. tarihinde Hacı İlyas oğlu Hacı Mustafa bey tarafından yaptırılmış olan eser 1285 H. tarihinde tamir ettirilmiştir. Giriş kapısı üzerinde yapılış ve tamiratına ait 2 kitabesi bulunmaktadır. Kare plânda olan yapının kuzeyinde tonozla örtülü son cemaat yeri yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış olan duvarlar gayet sadedir. Kubbe basık ve sekizgen kasnaklıdır. Kuzeybatı köşede kaide kısmı bir sıra taş üç sıra tuğladan yapılmış olan minare yer almaktadır. Minare gövdesi şerefe altında çıkıntı teşkil edecek şekilde konmuş tuğlalarla genişlemektedir. İç mekânda gayet sade olan eserin kubbe intikali köşe trompları ile sağlanmaktadır. Cami doğu ve güney duvarlarında açılmış olan ikişer pencere ile aydınlanmaktadır.

Yalova Afyon otobüs bileti fiyatları

Bu kitabelerde :
— I —
1 — Te’ala’llah zihi ra’nâ, ibâdet-hane ubbada
2 — Bu dergah-ı zu’allâh beyt-i ma’mur oldı zuhhâde
3 — (Okunamadı)
4 — İmaret eyledi Hacı Muhammet Larz-ı ranâda
5 — Bi-vechi’llah bu resme hayra sa’yu ihtimam etmek
6 — (Okunamadı)
7 — Makâm-ı evliyâ’sı İlâhı hakka eyledi ihya
8 — Huda ecrine me’mureyleye dünyâ ne’ukbâde
9 — Du’â edip görenler dediler ta’mirine târih
10 — Bu vâkâ secde-gaha vakıf-ı sânı ömür-zade. 1224
— II —
1 — Bu zibâ mescid-i dar-ı ibâdet
2 — Numeyandır civarında keramet
3 — Harabe müsref olmuş nice demler

4 — Çıkıp bir ehl-i himmet eddi gayret
5 — ömür-zade Hacı Muhammet ağa
6 — Kızı Fatma Kadın ehl-i servet
7 — Edip Sarf i himem tarihi içün
8 — Ne ta’mir belki lecdiden imaret
9 — Arab dede demiş tarihin anın
10 — “Vire ecrine subhan dâr-i cennet. 1269
TÜRKÇESİ
1 — Yüce Tanrı burası nekadar güzel ibadethanedir
2 — Bu yüce dergâh Zahit (İbadet edenler) için mamur bir ev oldu
3 — Okunamadı
4 — Hacı Muhammet güzel bir şekilde yaptı
5 — Allah hatırı için usule uygun olarak hayırlı iş için gayret göstermek
6 — (Okunamadı)
7 — Allahın velilerinin makamını Allah ile yeniden canlandırdı
8 — Allah onu dünyada ve ahirette bunun karşılığını bulmaya memur
etsin
9 — Görenler dua ettiler velamini için tarih söylediler
10 — Bu yüce secde yerine Ömerzade ikinci bir vakf edicidir. 1224
TÜRKÇESİ
— II —
1-2 — Bu güzel ibadet yeni mescidin civarında keramet(ler) görünür
3-4 — Nice zamanlardan beri harabiyete terkedilmişti. Bir gayret sahibi
çalışıp çabaladı
5-6 — Varlıklı Ömer zade Hacı Muhammet Ağanın kızı Fatma kadın
7-8 — Tamiri için caba gösterdi. Ne tamiri yeniden imar etti
9-10 — Onun tarihini Arap Dede söyedi (Allah karşılığında cenneti vere)
okunmaktadır.
Çeşme kitabesinde de :
— III —
1 — Mustafa Ağa-yı merhum-çün yapılan mescide
2 — Oğlu hem merhum Muhammed çeşmesine ihtimam
3 — Ca’fer Ağadır sebeb bil bunların itmamına
4 — İde mahşerde şefaat anlara fahru’l enam
5 — Çeşme ya Hayy kümmel ışkına mış olsa vü dese?
6 — Işkına seyyid Huseyn-i Kerbelâmn ves-selam.
TÜRKÇESİ
— III —
1 — Merhum Mustafa Ağa için yapılan mescide ve
2 — Oğlu merhum Muhammet çeşmesinin (ihtimam) tamirine
3 — Ve bunların tamamlanmasına bilinki sebeb Cafer Ağadır
4 — Bütün yaratıkların iftihar ettiği (Hz. Peygamber) mahşerde cnlara
şefaat etsin
5-6 — Allahım olgun insanlar aşkına çeşmeden içen Kebela efendisi
Hüseyin aşkına selam olsun desin.
okunmaktadır.

Yalova’dan Afyon’a giden otobüs firmaları bilet fiyatlarını tikobilet.com ile sorgulayınız.

Popüler Yalova Afyonkarahisar Seferleri
Yalova Afyonkarahisar Otobüs Firmaları